CDA pleit voor gebruik bodycams en onderzoek (gewelds)middelen BOA’s Harderwijk

Door Andrea Oosting-Klock -  De afgelopen periode is er meermaals in het nieuws geweest dat er in andere gemeenten handhavers zijn belaagd. Gelukkig is dit in Harderwijk niet gebeurd, maar de handhavers hebben wel steeds vaker te maken met situaties die escaleren.
 

Andrea Oosting-Klock heeft namens het CDA Harderwijk-Hierden het initiatief genomen om samen met de VVD hier actie op te ondernemen.  Zo is er verzocht om versneld bodycams te laten gebruiken.

Uit onderzoek bij diverse gemeenten, waaronder Almere, is gebleken dat het dragen en gebruiken van bodycams bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de BOA’s op straat. De bodycams hebben bovendien een de-escalerende werking. 

De BOA’s in Harderwijk zijn momenteel alleen uitgerust met portofoons. Het CDA heeft het college tevens verzocht om de uitbreiding van (gewelds)middelen te onderzoeken. Hiermee worden bedoeld, handboeien, pepperspray en wapenstok. In diverse gemeenten worden deze reeds gebruikt door de BOA’s aldaar. Als uit onderzoek blijkt dat deze middelen het werken van de BOA’s ondersteunen en het veiligheidsgevoel van de BOA’s vergroten, dan pleit het CDA ervoor deze aan te schaffen en de BOA’s met het oog op het gebruik ervan op te leiden. 

Beide voorstellen zijn door een meerderheid van de raad gesteund en de burgemeester heeft reeds de toezegging gedaan dat de inzet van bodycams zo snel mogelijk wordt geregeld en uitbreiding van de uitrusting met handboeien in ieder geval kan rekenen op de steun van het college.

Belangrijk voor het CDA is dat de BOA’s op een veilige wijze hun werk kunnen uitvoeren. We zijn dan ook benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar de uitbreiding van (gewelds)middelen. In november 2020 zal er een terugkoppeling worden gegeven van het onderzoek.

Lees ook:
Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen