Bodycams van Harderwijkse BOA’s mogen aan, onderzoek naar gebruik geweldsmiddelen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse BOA’s mogen binnenkort bodycams gebruiken. De draaiende camera’s werken de-escalerend bij agressie, is de gedachte erachter.

Of de lokale BOA’s in de toekomst ook worden uitgerust met  handboeien, wapenstok en pepperspray, laten B en W de komende maanden uitzoeken.

De gemeenteraad stemde afgelopen week tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomer voor twee moties. Met de ene, die unaniem steun kreeg van alle raadsleden, wil de raad invoering van bodycams mogelijk maken. De andere motie vraagt of het gewenst en nodig is om de BOA’s in Harderwijk uit te rusten met geweldsmiddelen als handboeien, wapenstok en pepperspray.

De motie over de invoering van bodycams werd ingediend door CDA-raadslid Peter Sels en de fracties van VVD, Harderwijk Anders, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie en kreeg ook steun van GemeenteBelang en D66. Sels wees er daarbij op dat de afgelopen maanden het geweld tegen BOA’s in Nederland is toegenomen. De Nederlandse BOA Bond geeft zelfs aan dat het aantal geweldsincidenten tegen BOA’s sinds de coronamaatregelen is toegenomen met zestig procent. De Bond dringt al geruime tijd aan op uitbreiding van de uitrusting van de BOA’s met een bodycam. Het vergroot het veiligheidsgevoel van de handhavers, is de gedachte. En het werkt de-escalerend bij agressie als mensen zich ervan bewust zijn dat hun agressieve gedrag wordt opgenomen.

De Harderwijkse BA’s hebben al bodycams, maar mochten daarvan tot dusverre geen gebruik maken, tenzij de veiligheid van een BOA of derden in het geding was. In Putten wordt de bodycam al wel ingezet, vertelde burgemeester Harm Jan van Schaik. Hij meldde dat ook het bestuursorgaan van de Nederlandse burgemeesters voorstander is van invoering van bodycams.

Sels diende ook de motie in die het college vraagt uit te vinden of de Harderwijkse BOA’s ook geweldsmiddelen mogen hebben en gebruiken. De fracties van VVD, Harderwijk Anders, GroenLinks en ChristenUnie waren mede-indieners. Ook hier was de toename van geweld tegen BOA’s het argument. Sels gaf aan dat incidenten in Harderwijk ‘gelukkig nog niet aan de orde zijn’. “Maar daar willen we niet op wachten”, liet hij daarop volgen. Van Schaik vond de motie sympathiek en wil invoering van de geweldsmiddelen ook bespreken met zijn ambtsgenoten in Ermelo en Putten en met de ‘driehoek’, dus met politie en justitie. Naar zijn idee moet worden ingezet op het gebruik van handboeien en moeten wapenstok en pepperspray ‘hier nog niet’ worden ingevoerd.

Voor D66 ging de motie te ver. Gebruik van geweld is in Nederland voorbehouden aan leger en politie, die daarvoor maandenlang speciaal worden getraind, wist fractievoorzitter Martijn Pijnenburg. Om BOA’s al na een paar cursussen met deze middelen uit te rusten vond hij ongewenst. Ook PvdA-fractievoorzitter Wilco Bos was om die reden tegen. Hij voerde aan dat zelfs de Harderwijkse teamleider van de BOA’s geen voorstander is van zulke bewapening. De SGP stemde voor de motie. “Het is maar een onderzoek”, beargumenteerde de eenmansfractie bij monde van Jan van Panhuis.