Buurtbewoners Zuiderzeepad na tweede informatieavond milder gestemd

Door Petronella Polinder - Van een boze buurt, naar bewoners die zich redelijk gehoord voelen, dat waren de vruchten van de tweede informatieavond die Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN), afgelopen maandagavond 30 april, mocht plukken. 


“We zullen onszelf extra hard moeten bewijzen na deze, toch wat moeizame start”, aldus directeur AHMN René van den Broek. “Maar we willen hier echt samen met de buurt iets moois van maken.”

Een paar weken geleden kwam de buurt er, via een in de krant gepubliceerde aangevraagde bouwvergunning voor Zuiderzeepad 3, achter dat Ambulante Hulpverlening Midden Nederland plannen had voor vijftien zorgappartementen op de locatie van de voormalige hervormde kerk het Anker.

De nieuwe buren zouden mensen met een licht verstandelijke beperking en/of psychische problematiek zijn. Dat viel op z’n zachtst gezegd niet goed in dat deel van Stadsweiden.

Na alle problemen die geweest zijn aan en rond de Helmbloemmeen, was de buurt klaar met de wat ‘risicovollere’ bewoners. Er werd wat herrie gemaakt en twee weken geleden was er een eerste informatieavond, georganiseerd door AHMN. Dat was een eerste kennismaking, waarbij de buurt mocht reageren op het plan. Maandagavond 30 april kon de buurt zien wat er met hun inspraak was gedaan.

De extra verdieping die twee weken geleden misschien wel de meeste weerstand opriep, is in de nieuwe plannen niet teruggekomen.

Daarvoor in de plaats zijn twee dakkapellen ingetekend, beide met uitzicht op de Roef en de wat verder weg gelegen huizen. De privacy van de bewoners aan het Zuiderzeepad en de Hoefbladmeen is daardoor niet meer in het geding. Ook is de organisatie van vijftien naar dertien appartementen gegaan.

Buurtbewoners reageerden positief op deze veranderingen, maar hebben nog wel steeds vragen over de nieuwe bewoners. “Als er dertien appartementen straks bevolkt worden door jongeren van tussen de twintig en de vijfendertig, wat gaan die doen als ze zich vervelen? Ze gaan de wijk in en dan hebben jullie geen zicht meer op ze”, zegt een van de bewoners aan het Zuiderzeepad.

Van den Broek geeft aan ten eerste goed te screenen of de cliënten wel in de buurt passen. “We hebben de meeste cliënten in de leeftijd van 20 tot 35, maar we hebben ze van 18 tot 78. We willen op deze locatie niet alleen maar jongeren.” Ook gaf hij aan dat er van middelenmisbruik, verslaving aan drank of drugs, geen sprake kan zijn. “Dat kunnen we niet hebben simpelweg omdat er ook moeders met kind in de appartementen komen, maar zeker ook niet voor de wijk, daar zullen wij serieus op screenen. Niet iedere cliënt past hier.” Daarnaast krijgt elke buurtbewoners het 24/7 nummer van de organisatie, om misstanden op elk moment door te kunnen geven. “En we willen heel graag een buurtcomité, waarmee we regelmatig in overleg kunnen”, aldus Van den Broek.

Buurtbewoner Ruud Visser is geneigd de organisatie het voordeel van de twijfel te geven. “Dat ze de bovenetage hebben weggehaald, is heel goed, dat was echt een groot pijnpunt voor de buurt.” Hij begrijpt dat er voor de cliënten van AHMN een plek moet zijn om te wonen en vraagt zich af wat het alternatief is, als deze woonvorm niet door gaat. “Een jeugdhonk, een discotheek? Misschien brengt het alternatief ons wel meer overlast.” Visser is redelijk nieuw in de wijk. “Ik huur hier een woning sinds veertien maanden, dus ik heb de ervaringen niet met de Helmbloemmeen,  dat scheelt wellicht.” Ook heeft hij geen koopwoning, dus hoeft hij zich niet druk te maken over dat zijn huis in waarde daalt. “Al met al ben ik geneigd meneer Van den Broek op zijn woord te geloven en vind ik dat we hem het voordeel van de twijfel moeten geven, ondanks de slechte start.”

Niet iedereen is zo welwillend als Visser, maar het ontbreken van gesnuif na elke toezegging en garantie van Van den Broek, gaf aan dat de tegenzin vanuit de buurt langzaam plaats aan het maken is voor de wens om mee te denken over de invulling van het geheel. “De tekeningen die er nu liggen, zien er in elk geval al een heel stuk beter uit. Ook de toezeggingen die zijn gedaan over de screening van de cliënten uit oogpunt van de leefbaarheid van de wijk, stellen enigszins gerust”, aldus een bewoner.

Er komt naar alle waarschijnlijkheid nog een derde informatieavond net voor de nieuwe bouwaanvraag wordt ingediend. In de tussentijd zal er een bewonerscomité worden opgesteld om contact te onderhouden met Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. “Als alles mee zit vanaf nu, kan er op z’n vroegst eind september met de bouw worden begonnen. De verbouwing zal ongeveer vier maanden duren”, aldus Van den Broek. Het wordt dus wel 2019 voor de buurt de nieuwe buren welkom kan heten.