Burgemeester ziet intercitystatus Harderwijk gloren

Nog slechts een half jaartje op elkaar gepropt afzien. Het einde van de mensonterende veetransporten over het spoor is nu echt in zicht. Burgemeester Harm-Jan van Schaik noemt de inzet van extra treinen in de razend drukke ochtend- en avondspits zelfs de opmaat tot de langgewenste intercitystop.

Van Schaik spreekt in een interview in deze editie de verwachting uit dat het aantal instappers snel zal stijgen. ‘Vanaf eind dit jaar ben je immers treinend sneller in Amersfoort en Utrecht dan met de auto.

Amsterdam komt twintig minuten dichter bij Harderwijk te liggen. De toestroom van reizigers zal wellicht sneller dan gedacht de realisatie van ons ideaal rechtvaardigen. NS en ProRail moeten de meerwaarde van intercitystation Harderwijk dan ook gaan inzien.’
 
De medio december van kracht zijnde nieuwe dienstregeling van de NS zorgt in ieder geval voor een veel beter bereikbare
Randstad. ‘s Ochtends tussen 7 en 9 uur vertrekken vanuit Harderwijk vier extra treinen die alleen stoppen in Nijkerk en Amersfoort-Centraal. Daar sluiten  ze aan op de intercity’s naar Utrecht en Schiphol. ’s Middags tussen 16 en 18 uur kan de reiziger in Amersfoort vier keer per uur naar Harderwijk vertrekken.
 
In deze uitgave van Nieuwe Kijk op Zaken Harderwijk staat de bereikbaarheid centraal. Naast de huidige spoorperikelen wordt de filedruk op de A28 steeds nijpender. Vrijwel elke werkdag staat het verkeer bij de Hanzestad stil. Verantwoordelijk wethouder Jeroen de Jong en regiomanager Herald Immink zetten vol in op verbreding van de snelweg. Beiden realiseren zich echter dat dit een kwestie van lange adem zal zijn.

Een verbetering van de situatie op bedrijventerrein Lorentz, waar de Newtonweg en Lorentzstraat in de spits vollopen, biedt veel meer perspectief. In nauw overleg met de Bedrijvenkring Harderwijk werkt de gemeente aan extra ontsluitingen voor het autoverkeer.
 
Lees ook hoe de toegankelijkheid van bedrijventerrein Overveld grote frustraties oproept. Dit in tegenstelling tot de hosannastemming over CAI Harderwijk. Deze kleine stichting garandeert honderd procent digitale glasvezelbereikbaarheid.