Brief burgemeester Harm-Jan van Schaik aan inwoners Harderwijk en Hierden

Beste inwoners van de gemeente Harderwijk

Wij zijn met elkaar in een bijzondere situatie terecht gekomen. Een situatie die zorgt voor onzekerheid en spanning, een situatie die ons allen raakt!

Of je nu werkt in de horeca, gewend was te sporten, naar school ging, je bezoek moet missen of niet met elkaar je geloof kunt vieren, het raakt ons allen. Mensen die besmet zijn en ziek worden wensen wij veel sterkte en een voorspoedig herstel.

Het is ook een situatie waarvan wij nu niet kunnen voorzien hoe die zich ook in onze gemeente de komende tijd gaat ontwikkelen. Wij moeten er samen alles aan doen om te voorkomen dat het nieuwe coronavirus (Covid-19) zich ongecontroleerd kan verspreiden en meer mensen kan besmetten. U, jij en ik zijn daar hard bij nodig. Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar, ook jongeren kunnen het virus doorgeven en anderen besmetten of zelf ziek worden. Wees je daarvan bewust en neem hierin ook verantwoordelijkheid. 

Maatregelen vragen ieders medewerking                                                                               
De maatregelen die door de regering zijn afgekondigd zijn ingrijpend en voor iedereen lastig en vervelend. Deze maatregelen zijn echter van groot belang om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ik zie gelukkig dat veel inwoners en organisaties in Harderwijk dit serieus nemen en zich aanpassen aan de situatie. Ook ben ik blij dat er al verschillende creatieve initiatieven ontstaan in onze samenleving om elkaar te ondersteunen. Ik hoop van harte dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid blijven nemen en hun sociale leven aanpassen. De maatregelen vragen om medewerking van iedereen! 

Professionals in de gezondheidszorg, kinderopvang, geestelijke zorg, het onderwijs en alle andere vitale beroepen vragen het uiterste van zichzelf om deze situatie zo goed mogelijk op te vangen. Zij verdienen hiervoor veel waardering.  

Harderwijk zijn wij samen                                                                                                       
Graag vraag ik iedereen de adviezen op te volgen van de officiële instanties (Rijksoverheid en RIVM). Harderwijk zijn wij samen! Ondanks dat wij nu gepaste afstand van elkaar houden, mogen wij de aansluiting met elkaar niet verliezen. Heb aandacht voor elkaar. Wat er de komende tijd ook mag gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat onze Harderwijker samenleving voldoende veerkracht heeft om goed door deze crisis heen te komen.

Ik wens u mede namens de gemeenteraad en het college van B&W allen veel sterkte en gezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

Harm-Jan van Schaik,
burgemeester van Harderwijk.