Boerinneke mag ijs verkopen vanaf de boot

IJszaak het Boerinneke (Havendam 16a) mag vanaf 1 mei ijs gaan verkopen vanaf het water. 

Met zijn boot ICE mag hij gedurende vijf keer per dag een rondje varen langs de havens van Harderwijk.

De ondernemer vroeg het college van burgemeester en wethouders om een ontheffing en bij wijze van proef is hem dat verleend. Dat betekent dat hij van 1 mei tot en met 1 oktober met zijn ijs de boer op mag.

“Om de levendigheid in de havens te verhogen, kan een ijsverkoop vanaf het water bijdragen aan de beleving van de nieuwe havens. Omdat er geen ervaring is met deze vorm van bedrijvigheid kan een proef van een vaarseizoen bijdragen aan de ervaring”, aldus het college.

IJszaak Boerinneke Harderwijk