​Aanslag gemeentelijke belastingen Harderwijk en Hierden 2021

Eind februari valt de gemeentelijke belastingaanslag voor inwoners en bedrijven weer op de mat. De aanslag krijgt u van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Deze organisatie regelt de belastingzaken voor onze gemeente. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.

Wat staat er op de aanslag?
Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:onroerende-zaakbelastingen
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • hondenbelasting
  • begraafplaatsrechten
Alle informatie en de tarieven van de gemeentelijke belastingen vindt u op www.meerinzicht.nl/belastingen.

De WOZ-waarde
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZ-waarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2021 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2020. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Harderwijk gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingbalie kunt u uw taxatieverslag inzien. U hebt hiervoor DigiD nodig.

Rioolheffing
De tarieven voor de rioolheffing is op begrotingsbasis kostendekkend. Het tarief voor 2021 zijn dan ook verlaagd: voor woningen een bedrag van € 144,75 en voor niet-woningen een bedrag van € 241,00.

Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2021 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 148,00 en € 212,00 voor een meerpersoonshuishouden.

Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Hebt u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Harderwijk, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.

Informatie over uw aanslag
U kunt met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. Voor niet-woningen kunt u de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.

Niet eens met hoogte WOZ-waarde: dien informeel bezwaar in
Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende-zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald, dan horen wij dit graag, via 0341 411 911. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.meerinzicht.nl/woz. U krijgt dan binnen vijf werkdagen een reactie van ons.