Stadsgedicht 9 - Multi Culti door de eeuwen heen

Titel  :  Multi Culti door de eeuwen heen
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 7 juni 2014
Onderwerp  : Multi Culti 2014

Multi Culti door de eeuwen heen

1400 - Al in de Hanzetijd was onze stad gastvrij
vanuit alle streken kwam men hier naartoe gevaren
de haven en de kroegen liepen vol
de binnenstad, net als de schepen, afgeladen
men bracht ons haring, vlees en wol
en zeelui vanuit andere culturen
die gingen 's avonds lekker aan de
rol dat duurde vaak tot in de kleine uren

1700 - Honderden studenten, waaronder veel uit het buitenland
bezochten vroeger Harderwijk om er langdurig te studeren
hun bul te halen en te promoveren
In onze stad vermaakte men zich met drinken en muziek
het kleine Harderwijk was heel brutaal;
behoorlijk academisch en verrassend internationaal

1800 - Ooit leek Harderwijk bewoond door honderden vandalen
ze kwamen hier voor Militaire Dienst, toekomstige kolonialen
ze bevolkten de binnenstad, de kroegen en bordelen
Dat vond men hier toch niet zo leuk, ze waren ook met velen
in de kerken werd er in die tijd lang en volhardend gebeden
voor het brave Harderwijk en haar vermeende goede zeden

1917 - Honderd jaar geleden werd de omgeving volgebouwd
met tenten en tenslotte met barakken
daar konden Belgen, op vlucht voor de 'grote' oorlog
hun meegenomen karige bezit tenslotte uit gaan pakken
met bleef er wonen tot de vrede kwam in 't Vlaamse land
en ‘t vuur van de oorlog eindelijk was uitgebrand

1950 - En na de oorlog werd het niet veel anders
kwamen opnieuw veel nieuwe medelanders
Uit de Oost, omdat men in Indië niet langer werd gedoogd
en later uit het zuiden van Europa is men hier gekomen
om hier te leven, te werken en te wonen
U begrijpt het, Multi Culti is van alle tijden
laten we daarom dansen, feesten, eten
en onderlinge verschillen snel vergeten
Er is veel meer dat ons verbindt dan dat er tussen ons verschilt
dat is iets wat we zeker weten
en dat we allen MENSEN zijn, dat is iets wat we NOOIT mogen vergeten!


Theo Bakker
Stadsdichter Harderwijk
7 juni 2014

Bij de opening van het Multi Culti festival op 7 juni 2014