Stadsgedicht 4 - Het Hanzebaken

Titel  :  Het Hanzebaken
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 18 mei 2013
Onderwerp  : Doop Hanzebaken

Het Hanzebaken

Het richt zich op, verheft zich, torent hoog boven ons uit
waar voorheen het getij speelde
kabbelt het water aan zijn voet.

Het kijkt uit over de einder
ziet over het nieuwe land en houdt zich statig stram
in tegenstelling tot de windmolens wier wieken frivool draaien
anderzijds houdt het zijn oog op de stad en bewaakt de muur
zoals destijds de torenwachters.
Het lonkt naar de Vischpoort die zich afzijdig houdt van zoveel jeugdige verbeelding.

Hoe vaak klonk hier niet de roep, ‘we gaan aan boord'
klonken schreeuwende bevelen over het water
werden ankers gelicht en zeilen gehesen
niemand wist hoelang de reis zou duren
Jongens en mannen slikten hun angst weg
vrouwen en kinderen lieten hun tranen de vrije loop.

Het kijkt terug in de tijd
overziet rampen en excessen
maar de geliefden die wandelen op het zeepad
ontgaan hem evenmin.

De kogge wendt haar steven noordwaarts
trotseert klippen en kapers,
koerst op de sterren in een wolkenloze nacht
dagen en nachten wisselen elkaar af, in een onvoorspelbaar element.

in de verte, ver voorbij de Deense bocht, lonkt de Vitte met rijkdom, geld en goed.
De Vrede van Harderwijk bracht voorspoed en roem
en terwijl de dagen zich aaneenregen
werd gedroomd over grote vangsten en vette winst.

Nu fluit er een walrus, kwettert een dolfijn
de kogge draait haar steven en zet koers
terwijl omstanders reikhalzend naar haar uitzien.

Een behouden vaart wensen we haar toe
in tijden van storm en luwte
in tijden van voor- en tegenspoed
en Gods zegen voor hen, die haar vergezellen.


18 mei 2013
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk

De overdracht van Het Hanzebaken werd op 18 mei verricht door Jan van Walsem namens de NV Stadsherstel Harderwijk en burgemeester Harm-Jan van Schaik. De doop van Het Hanzebaken werd op spectaculaire wijze verricht door kunst- en cultuurwethouder Laurens de Kleine, met hulp van Marte Röling. Zij hebben vanuit een bak (hijskraan van Rijn) in de lucht Het Hanzebaken gedoopt.
Hanzebaken Harderwijk