Stadsgedicht 3 - Sobat

Titel  :  Sobat
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : ​18 april 2013
Onderwerp  : Uitreiking Erepenning aan Piet Dijkstra

Sobat

Hij is een strijder van formaat
zette zijn voetstappen in de dessa en langs de demarcatielijn
was een voorbeeld voor zijn troep.
Vrede en veiligheid werd zijn devies
voor inlanders en manschappen.

In het naoorlogse Nederland
stroopte hij zijn mouwen op en ging aan de slag.
‘Schoon' had nog de geur van groene zeep,
een arbeidsweek achtenveertig uur.
Asito werd geboren.

Zijn sympathie lag in het Westen,
zijn blik ging naar het Oosten.
De oorlog was lang en koud,
de inzet om strijd te voorkomen
en de bevolking tegen onheil te beschermen.

Steeds vaker werd de bestuurszetel het instrument,
de voorzittershamer zijn wapen.
Noch in bestuur, noch in beleid kon men om hem heen
maar meer nog was stille diplomatie een wijze
die werd toegepast en aangewend.

Voor velen is hij een vriend geworden
die kan luisteren en troosten.
Die niet wijkt,
maar die er is als het moeilijk wordt.
Sobat in moeilijke tijden.


18 april 2013
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk

Op donderdag 18 april 2013 is de Erepenning van de gemeente Harderwijk door burgemeester Harm-Jan van Schaik uitgereikt aan Piet Dijkstra (88). Stadsdichter Theo Bakker schreef voor deze gelegenheid een gedicht over de levensloop van de decorandus. Dit gedicht werd na afloop van de uitreiking van de Erepenning voorgedragen door Janny Klein.

N.B. ‘Sobat' is het Maleise woord voor ‘vriend'

Bij de uitreiking prees de burgemeester de vele verdiensten van de heer Dijkstra: voor de Indiëveteranen, voor tal van plaatselijke instellingen en met name voor veel inwoners van Harderwijk en Hierden.

Piet Dijkstra heeft de Harderwijkse Erepenning ontvangen voor zijn verdiensten gedurende 53 jaar voor de Harderwijkse samenleving. Decorandus wordt gekwalificeerd als "iemand die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente Harderwijk en haar inwoners."

Met name de inspanningen van Piet Dijkstra op sociaal, politiek, bestuurlijk, cultureel en historisch gebied zijn van bijzondere waarde voor de Harderwijkse gemeenschap geweest. Decorandus zette zich met grote persoonlijke betrokkenheid, positieve instelling en enthousiasme in voor de Harderwijkse gemeenschap en vervulde daarmee een voorbeeldfunctie. Vooral zijn voortdurende belangenloze betrokkenheid bij de (al dan niet oudere en zieke) medemens maakt hem een voorbeeld voor een ieder die hem kent.