Stadsgedicht 2 - De Burgemeester en de pomp

Titel  :  De Burgemeester en de pomp
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 1 maart 2013
Onderwerp  : Schenking stadspomp door oud-burgemeester John Berends

De Burgemeester en de pomp

Hier op dit plein, hier lijkt de tijd verstomd,
overal vliegt die tijd maar hier stagneren eeuwen
en oude gevels lijken soms te wachten
op wat de handelaren in vroeger tijd hier brachten
haring, paling, vis en vlees, wol en linnen doek
hier op de Vischmarkt en in de Schapenhoek

De waterpomp heeft al die tijd weten te trotseren
een baken voor vissersvrouwen en de burgerij
die vrouwen stonden zich hier ’s morgens te verdringen
of waren bij de ‘was’ aan het zingen
en altijd ging het laatste nieuws hier ook voorbij   
over wat was gewonnen of verloren
wie er was heengegaan of wie er was geboren

John Berends was hier jarenlang de eerste man
en stuwde Harderwijk op in de vaart der volkeren
gaf leiding aan zijn team, en koerste met de kogge Harderwijk
voorzichtig langs de klippen der moderne tijd
Maar we weten het, het voelt als een gemis
John Berends is nu deel van de geschiedenis

Beste John, we danken je oprecht
voor wie je bent geweest en wat je hebt gezegd
met verve gaf je sturing aan de stad
Werd één met Harderwijk en Harderwijkers

Ter afscheid nog, voor ons een fraai geschenk
straks klinkt er bij de pomp vrolijk geklater
En tappen we ‘John Berends’ water
zo kan die pomp weer eeuwen mee
je blijft daarmee verbonden met de stad
die je als aankomend burgermeester ooit betrad!

P.S.
Dronken we hier vroeger bier en wijn, 
van nu af zal dat water zijn!


Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk
1 maart 2013

Bij de schenking van een stadspomp op de Vischmarkt door oud-burgemeester John Berends
Schenking van een stadspomp op de Vischmarkt door oud-burgemeester John Berends