Stadsgedicht 14 - Waarom?

Titel  :  Waarom?
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 10 december 2014
Onderwerp  : Schrijfmarathon van Amnesty International

Waarom?

Waarom wordt mij de mond gesnoerd?
Word ik gevangen en gekneveld
opgesloten, vertrapt, geslagen en beneveld
en tenslotte wreed gevloerd.

Ontbreekt het mij aan een geloof?
of heb ik niet de goede kleur?
Vindt men mijn overtuiging niet correct?
Of heerst er plots een andere teneur?

Ben ik te links, misschien te rechts, of politiek vandaal?
hou ik misschien van de verkeerde soort?
of is mijn neus te groot en is dat abnormaal?
of is de combinatie van, juist wat de mensen stoort?

Maar, heb ik dan nu geen rechten meer?
Is er dan niemand die mij hoort?
verslagen zit ik dan wel bij de pakken neer.

Maar soms is het alsof het zonlicht even gloort.
ontvang ik een brief,
ik ben nog niet vergeten.
Dan ben ik even niet alleen,
er zijn er nog die van mijn strijden weten!


Theo Bakker
Stadsdichter Harderwijk
10 december 2014

Ter gelegenheid van de start van de schrijfmarathon van Amnesty International, 10 december 2014 in de Oude Synagoge te Harderwijk In Harderwijk werd de dag geopend door burgemeester Harm Jan van Schaik, die in de Oude Synagoge de eerste brief schreef. Theo Bakker, stadsdichter schreef ter gelegenheid hiervan het gedicht met de titel “Waarom?”