Stadsgedicht 1 - Dichter bij de stad

Titel  :  Dichter bij de stad
Stadsdichter  : Theo Bakker
Datum  : 31 januari 2013
Onderwerp  : Theo Bakker neemt stadsdichtersschap over van Geert Zomer

Dichter bij de stad

Dichter bij de stad, daar wil ik zijn
wandelen tussen mensen, in de winkels en op straat
schuifelen in stegen en bij tijd en wijle, verpozen op een plein
sjokken langs de boten in de haven,
daar in die stad, daar wil ik wel zijn.

Dichter bij de stad, wil ik wel zijn,
grenzend aan het water en aan bos,
soms plots geconfronteerd met hert of everzwijn
het fluiten van een walrus is misschien een vreemde toon
maar in deze stad inmiddels heel gewoon.

Het Randmeer lijkt in niets meer op de zee die het ooit was
waar desalniettemin de mensen zich verpozen
nu is het maar een kleine waterplas
voor zeilers, surfers die er zich vermaken
het houdt haar schoonheid vast en is nog altijd lucratief voor ‘zaken'.
hier gingen ‘s morgens vroeg de botters onder zeil
en als de burgers zich nog draaiden
roffelden klompen door de stille straten
om maar het eerst aan boord te zijn.

Hemelsbreed niet ver van hier, klonken dwingende bevelen
en dwongen mannen zich in grijs tuniek
om vastberaden en standvastig er de vijand te bestrijden
en 's avonds zocht men lallend zijn vertier
in bruine kroegen bij de meisjes van plezier.

Een paar straten verder, op de Latijnse School, waren de hoofden diep gebogen
boven de lange tekst, en droomden jonge mannen van het leven
of wierpen blikken uit het raam, ‘was daar iets te beleven?'
maar professoren met hun strenge blik,
dwongen weer naar de tekst of gaven ferm een tik.

In kerken en kloosters werd naar God gezocht
en werd hij daar gevonden
dan prevelden gebeden keer op keer
beleed men berouwvol de begane zonden
en werkte immer door in naam van onze ‘Lieve Heer'.

Dichter van zo'n stad wil ik wel zijn
een brug slaan tussen toekomst en verleden
mijmeren over vroeger en nu
en dan de straat met poëzie bekleden..........


31 januari 2013
Stadsdichter van Harderwijk Theo Bakker

Het eerste stadsgedicht van Theo Bakker als Stadsdichter van Harderwijk.
Op 31 januari 2013 werd Theo Bakker als nieuwe stadsdichter van Harderwijk geinstalleerd, hij nam de sherp over van Geert Zomer die Stadsdichter was in 2011 en 2012 die donderdagavond over in de bibliotheek van Harderwijk.
Stadsdichter van Harderwijk 2013-2014 Theo Bakker