Zwanenechtpaar trotse ouders van vijf kuikens

Ze hebben er lang op zitten broeden, maar sinds woensdagmiddag en donderdagmorgen is het zwanenechtpaar met haar nest bij de dam van het Strandeiland ouders geworden van vijf gezonde zwanenkuikens.

De broedende zwanen op die plek haalden de planning overhoop van de aanleg van De Wijde Wellen, het project dat de Stille Wei en de ijsbaan omvormt tot een groene verblijfsoase en verlenging van de Harderwijkse boulevard tot aan het Plantagepark.

Aannemer Hoornstra Ophof wilde eigenlijk op die plek beginnen met het slaan van damwanden, maar daar stak het zwanenechtpaar met de bouw van een nest een stokje voor. Al helemaal toen er vijf grote eieren werden gelegd en het broeden begon.

De gemeente Harderwijk schakelde een ecoloog in. Die adviseerde om de planning om te gooien en eerst verderop werkzaamheden uit te voeren, om de broedende zwanen niet te storen.

Nu de eieren eindelijk zijn uitgebroed, wordt toch nog even gewacht met het slaan van de stalen damwanden. “Zwanen zijn nestverlaters, maar keren de eerste weken nog telkens met hun jongen terug naar hun nest. Dus we beginnen pas daarna met de damwanden daar”, legt gemeentelijk stadsarchitect Niek Heijboer uit. Samen met Erik Hamelink leidt hij het project, waarvoor hij de schetsen opstelde in samenspraak met een klankbordgroep waarin ook binnenstadbewoners zitting hadden.

Volgens hem loopt de aanleg van de Wijde Wellen nog steeds volgens planning. “Dat komt ook door de coronacrisis, want eerder moesten we rekening houden met evenementen op de Stille Wei, maar die konden geen doorgang vinden.

Het zwanenechtpaar en de vijf donsbolletjes trekken ondertussen veel bekijks van voorbijgangers. Om die reden blijft pa zwaan dichtbij om al te nieuwsgierigen op afstand te houden. Met zo’n kersverse vader kun je beter geen ruzie krijgen…

Zwanen Harderwijk