Zitgelegenheid langs het Wandelzeepad en op de Wijde Wellen in Harderwijk

Kan iedereen deze zomer optimaal genieten van het Wolderwijd? Is aan iedereen gedacht, willen CDA en CU weten van het College van B&W Harderwijk.

Het CDA en Christen Unie stellen schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders over de zitgelegenheid Wijde Wellen en Wandelzeepad in Harderwijk

Geachte college,
 
De werkzaamheden bij de Wijde Wellen zijn nog in volle gang en dit voorjaar, wanneer alles gereed zal zijn, is Harderwijk weer een aanwinst rijker! Dit mooie wandel- en fietsgebied langs het Wolderwijd zal later dit jaar met het Wandelzeepad doorgetrokken worden richting het Crescentpark. Zo ontstaat een veilige en aantrekkelijke verbinding voor fietsers en wandelaars tussen de Boulevard en het Crescentpark.
De creatieve landschapszitelementen bij de Wijde Wellen bieden volop gelegenheid om nog meer te genieten van de omgeving. 

Omdat de verdere inrichting van de Wijde Wellen en het Wandelzeepad voor ons niet duidelijk is hebben het CDA en de ChristenUnie de volgende vragen:
  • Nu de werkzaamheden nog volop bezig zijn is er gelegenheid om voldoende zitgelegenheid te creëren voor o.a. wandelaars en ouderen. Daarmee kan voorkomen worden dat achteraf, zoals bij de Boulevard, bankjes bijgeplaatst moeten worden. Kan het college aangeven of er in het ontwerpplan van de Wijde Wellen ook traditionele zitbanken zijn opgenomen? Zo ja, hoeveel en waar? Zo nee, waarom niet? 
  • Ons bereiken geluiden van inwoners dat de toegankelijkheid van het creatieve landschapselement wellicht problemen kan gaan opleveren voor kleine kinderen, ouderen en mensen die slecht ter been zijn.
Hoe ziet het college de toegankelijkheid van met name het creatieve landschapszitelement bij de Strekdam met grote betonelementen voor de genoemde doelgroepen?

Is of wordt de werkgroep Toegankelijkheid betrokken bij het beoordelen van de toegankelijkheid voor oplevering van het project, zodat hun oordeel betrokken kan worden bij de afronding van het project? Zo nee, hoe is de werkgroep betrokken? 
 
  • Na overleg met omwonenden zal ook het Wandelzeepad gerealiseerd worden. Hoe worden in dit overleg ook locaties voor bankjes en ander straatmeubilair meegenomen? 
Wij denken dat eenduidig straatmeubilair op de Boulevard, de Wijde Wellen en langs het Wandelzeepad kan zorgen voor een gewenste uniformiteit. Deelt u deze mening? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe ziet het college dit ingevuld? 

We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
 
CDA Harderwijk-Hierden
Gerdien Morren - 06-54262276
g.morren@harderwijk.nl

ChristenUnie Harderwijk-Hierden
Marcel Heldoorn - 06-27002735
m.heldoorn@harderwijk.nl