Zeven inwoners gemeente Harderwijk Koninklijk onderscheiden

Burgemeester Van Schaik heeft op donderdag 26 april Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Harderwijk. Zes personen ontvingen de onderscheiding persoonlijk tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Huis van de Stad. Eén gedecoreerde kon wegens verblijf in het buitenland niet aanwezig zijn. Zij zal de onderscheiding op een ander moment ontvangen.

Ben Companjen (75) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij betoonde 30 jaar lang zijn herderlijke zorg en aandacht voor de medemens onder meer in de Harderwijker Christengemeenschap Sefanja. Hij droeg als deelnemer aan het Convent van Pastores bij aan het vergroten van de onderlinge eenheid van kerkelijk Harderwijk. Hij is al geruime tijd vrijwilliger voor de organisatie Open Doors waar hij ook werkzaam was. Sinds vijf jaar is hij eveneens actief als vrijwilliger bij de oudheidkundige vereniging Herderewich.

Anton Daniëls (79) is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Hij zette zich 15 jaar lang op een bijzondere wijze intensief in voor de Joodse samenleving, niet alleen in Harderwijk maar ook landelijk. Hij leverde belangrijke bijdragen aan verschillende herinneringsboeken zoals “Geen sjabbat meer” en maakt de Oude Synagoge in Harderwijk tot een waardevolle herinneringsplaats. Hoogtepunt was vorig jaar de ingebruikneming van de vernieuwde herinneringswand in de Oude Synagoge. Daniels is een bron van troost en inspiratie voor velen geworden. Van een aarzelende zoektocht naar informatie over zijn eigen familie maakte hij zijn levenswerk.

Erik Dijkmans (65) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vanaf 2008 is hij een gewaardeerd stadsgids en hij was vier jaar voorzitter van het Gilde van Harderwijker stadgidsen. Hij was leider van jeugdclubs van de Protestantse gemeente Nunspeet en bestuurslid van het buurthuis Twinckel in Nunspeet. Al bijna 40 jaar is hij vrijwillig reisleider bij NCRV reizen. Hij was actief in oudercommissies en ouderraden van verschillende scholen. Hij was jeugdouderling, lid en voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk in Doornspijk en bestuurslid en ouderling van de Protestantse gemeente Harderwijk. Met hart en ziel wijst hij anderen op allerlei manieren de weg.
tekst gaat verder onder de foto.

Gerard Petersen (60) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

10 jaar verzorgde hij met succes de maandelijkse zondagavondzang in de Bethelkerk. In de periode 2009 – 2012 was hij bestuurslid van de raad van toezicht van Het Huis (nu zorggroep NW Veluwe). Bij deze organisatie is hij lid van de cliëntenraad wooncentrum Arcade en verzorgt hij regelmatig de weeksluiting voor dementerende bejaarden. Van 1987 tot en met 1996 was hij actief in de ouderraad en de medezeggenschapsraad van basisschool De Brug, toen nog De Hoeksteen genaamd. Zijn levenshouding wordt gekenmerkt door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van jong en oud.

Hans Vermeulen (83) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij verzorgt sinds 1990 voor de wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk twee ochtenden per week een cursus tekenen en schilderen. En datzelfde doet hij ook al 10 jaar bij de Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet. Hij was van 2011 – 2015 vicevoorzitter van de wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk. Van 1977 tot 1987 was Vermeulen voorzitter van de amateurfotografen vereniging De Iris. Doorzettingsvermogen, enthousiasme en eindeloos geduld zijn eigenschappen die zeer in hem gewaardeerd worden.

Adrie de Lange – Olofsen (78) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij is al gedurende 20 jaar met veel liefde en aandacht een trouwe mantelzorger van haar meervoudig gehandicapte kleinzoon. Ze is ruim 55 jaar als vrijwilliger, kantinemedewerkster en coördinator, betrokken bij de voetbalvereniging VVOG. Sinds 1975 kan de Nierstichting op haar rekenen als collectant  en ondersteunt ze als wijkcoördinator de organisatie van de jaarlijkse collecteweek in september. Zij is ook al vele jaren collectant voor het Epilepsiefonds en de Hartstichting.

Alida van de Kolk (52) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Zij is al 40 jaar met hart en ziel betrokken bij atletiekvereniging Athlos. Zij is daar als trainer en coach van grote waarde. De jeugdatletiek en de zorg voor zwak begaafde en licht gehandicapte atleten heeft haar bijzondere aandacht. Mede door haar inzet is de jeugdatletiek in Harderwijk gegroeid. De afgelopen vier jaar zette ze zich ook in voor het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Mevrouw van de Kolk is telefonisch op de hoogte gesteld en zal de onderscheiding op een ander moment ontvangen.