Wilco Mazier nieuwe fractievoorzitter CDA Harderwijk-Hierden

Na ruim zes jaar draagt Peter Sels het fractievoorzitterschap van het CDA Harderwijk-Hierden over aan Wilco Mazier.

De reden hiervoor ligt in het feit dat Sels sinds een aantal maanden binnen Verus, de landelijke onderwijsprofielorganisatie, een managementfunctie bekleedt.

“Wat ik doe, wil ik graag heel goed doen, en de twee functies zijn in principe niet te combineren. En dan moet je een keuze maken”, aldus Sels. “Ik blijf gewoon in de lokale politiek, als raadslid.”

Met Wilco Mazier (39) kiest het CDA voor een enthousiaste en gedreven nieuwe fractievoorzitter. Wilco is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in de wijk Drielanden. Hij kent onze gemeente goed en veel bewoners kennen hem. Wilco is een trotse Harderwieker nazaat uit een roemrijk vissersgeslacht, de Foppens ook wel “De Wortels” genoemd.

Mazier geeft aan: “Harderwijk is echt mijn stad. Ik wil er graag aan bijdragen om Harderwijk nog mooier te maken, ook mijn provinciale en landelijke contacten zet ik daarvoor in”. Rob Hammenga, voorzitter van de CDA afdeling Harderwijk-Hierden, is blij met de keuze voor Mazier, die al jaren vice-fractievoorzitter is: “We staan lokaal voor de mooie uitdaging om de kernthema’s van het CDA nog meer kleur en vorm te geven. Wij hebben er als bestuur alle vertrouwen in dat Wilco de ingezette lijn succesvol voort zal zetten.

Hij is een zeer geschikte opvolger van Peter die ik hartelijk wil bedanken voor zijn jarenlange inzet als fractievoorzitter. Gelukkig blijft Peter als raadslid actief in de fractie”. Op 3 juni heeft de overdracht plaatsgevonden en heeft Mazier de voorzittershamer ter hand genomen.

Wilco Mazier nieuwe fractievoorzitter CDA Harderwijk Hierden