Wethouder gemeente Harderwijk maakt excuses voor kostenoverschrijding van 1,3 miljoen

Door Harry Schipper – De Harderwijkse raadsfracties hebben de excuses aanvaard die wethouder Jeroen de Jong woensdagavond maakte in de (online) vergadering van de commissie Beleid Algemeen.

De wethouder excuseerde zich ervoor dat de raad niet was geïnformeerd, dat de renovatie van het Oude Stadhuis maar liefst 1,3 miljoen meer ging kosten dan de circa vijf miljoen euro waarvoor de klus eigenlijk zou worden uitgevoerd.

De rekening valt door de gemeente dankzij een provinciale subsidie van 5,5 ton gelukkig lager uit en komt uit op 750.000 euro. Toch waren de commissieleden wel benieuwd naar de reden waarom de kostenoverschrijding zo groot was en niet met de raadsleden was gedeeld.

Sommigen opperden dat mogelijk het ontbreken van een bouwkundige achtergrond bij de aangestelde projectleider daarbij een rol heeft gespeeld, of dat hij nalatig was geweest. De wethouder wilde niet zover gaan om die conclusie te delen. Wel gaf hij toe dat er in het proces fouten zijn gemaakt. Zo was er bij de afspraken over noodzakelijk meerwerk niet eerst gekeken of daarvoor wel geld was. Pas toen duidelijk werd dat het meerwerk flink meer geld ging kosten, gingen er bij de afdeling financiën alarmbellen rinkelen en werd ook de wethouder op de hoogte gebracht.

De wethouder beloofde dat er lering is getrokken uit de kostenoverschrijding bij de renovatie. Hij zegde de commissieleden ook toe dat er bij nieuwe grote projecten strakker financieel toezicht komt. Hij noemde in dat verband de herbouw van wijkcentrum De Roef, de renovatie van het Stadsmuseum, de nieuwbouw van zwembad De Sypel en de bouw van het nieuwe havenkantoor bij de Vissershaven.

De in februari 2018 gestarte renovatie van het markante en monumentale gebouw  op de Markt kostte uiteindelijk bijna 6,3 miljoen euro. De werkzaamheden duurden acht maanden langer dan gedacht. Pas in september vorig jaar konden de gebruikers – de stichtingen Popschool, Cultuurkust en Heerlijk Harderwijk - er (weer) intrekken.

De fors langere doorlooptijd van de werkzaamheden was een belangrijke oorzaak van de kostenoverschrijding, omdat in de tussenliggende periode door het herstel van de economie de lonen en prijzen flink waren gestegen door de opnieuw aangetrokken bouwactiviteiten. Er waren verder niet voorziene ingrepen in technische installaties, zoals een dubbele beveiliging van de watermistinstallatie, een verzwaarde elektriciteits- en wateraansluiting en een vernieuwde brand- en inbraakinstallatie. En ook de fundering van het gebouw moest veel meer worden versterkt dan tevoren was gedacht.

En nog steeds zijn sommige werkzaamheden niet gereed. Zo is de restauratie van een groot deel van het unieke en zeer kostbare goudleerbehang nog niet klaar en moet dat nog worden teruggehangen in de voormalige raadszaal.

De meeste raadsfracties willen nu een klap geven op de aanvraag van driekwart miljoen bovenop het al eerder verstrekte krediet. De fracties van VVD, PvdA en Gemeentebelang beraden zich nog. VVD en PvdA willen eerst op papier zien welke lessen er voor de toekomst zijn getrokken. Gemeentebelang kondigde een nadere reactie aan.