Wethouder: ‘Harderwijk hoopt op vier miljoen rijkssubsidie’

Harry Schipper – De gemeente Harderwijk probeert dit najaar opnieuw een miljoenensubsidie los te peuteren van het rijk. Ditmaal om in het Waterfront de bouw mogelijk te maken van meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

Afgelopen zomer resulteerde zo’n zelfde aanvraag voor meer betaalbare woningbouw in Harderweide een rijkssubsidie op van 8,3 miljoen euro. “Nu hopen we op dik vier miljoen”, zo laat woningbouwwethouder Bert van Bijsteren weten.

De gemeente vraagt de subsidies aan omdat het kabinet wil dat er zo snel mogelijk veel meer (betaalbare) woningen worden gebouwd, omdat de vraag naar woningen sterk is toegenomen en de bouw ervan niet opschiet. Met name het woningaanbod voor starters en mensen met een laag of middeninkomen blijft achter. Het kabinet mikt op 75.000 nieuwe woningen per jaar en stelt voor deze woningbouwimpuls de komende drie jaar 1 miljard euro beschikbaar.

Van Bijsteren verwacht dat volgende week 8,3 miljoen euro is bijgeschreven op gemeentelijke betaalrekening. Hij denkt dat ook de nieuwe subsidieaanvraag voor meer betaalbare woningen in het Waterfront een goede kans maakt om gehonoreerd te worden. “Onze aanvraag zit heel goed aan elkaar. Er is hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen, net als van de zomer. De enige reden om het geld nu niet te krijgen, kan zijn dat er teveel gemeenten een aanvraag hebben ingediend, die urgenter blijken. Dan vallen we buiten de boot”.

De wethouder is er dus gerust op, te meer daar het geld van het kabinet verspreid over de komende jaren wordt uitgegeven en Harderwijk altijd nog opnieuw mee kan doen aan een volgende subsidieronde. Om voor de rijkssubsidie in aanmerking te komen, moet de gemeente zelf garant staan voor de helft van de totale exploitatiekosten. Voor zowel Harderweide als voor Waterfront is dat geen probleem. Het geld werd al reserve gehouden in de grondexploitatie van Harderweide en voor het Waterfront heeft de gemeente van de provincie een bijdrage in de saneringskosten van dik negen miljoen mogen ontvangen.

Met de extra miljoenen die de gemeente van het rijk krijgt, kan de gemeente betere afspraken maken met de woningbouw-ontwikkelaars in Harderweide en Waterfront om daarop betaalbare woningen te bouwen. De gemeenteraad hamert daar steeds maar op, omdat er zeker in Harderwijk een groot tekort aan is. Ontwikkelaars bouwen het liefst dure huizen in de nieuwe wijken, omdat ze daarop meer winst maken. In het Waterfront zouden aanvankelijk maar weinig betaalbare huizen en appartementen komen, omdat de exploitatie door onder andere de grootscheepse asbestsanering al veel meer geld heeft gekost dan normaal.