Wethouder Christianne van der Wal plaatst eerste zonnepaneel op dak Huis van de Stad

Woensdag 21 november plaatste wethouder Christianne van der Wal het eerste zonnepaneel op het dak van het Huis van de Stad. Vanaf nu worden de in totaal 709 panelen op het dak van het stadhuis geplaatst.

Hiermee kan het Huis van de Stad voor een flink deel (30 a 40 %) voorzien in de eigen elektriciteitsbehoefte. De afgelopen weken zijn door de firma Cobalt Energieoplossingen uit Ermelo alle benodigde voorbereidingen getroffen

Tijdens de verbouwing van het stadhuis zijn vorig jaar al diverse energiebesparende maatregelen genomen zoals het plaatsen van geïsoleerde kozijnen met triple beglazing en het toepassen van LED verlichting. Het Huis van de Stad voldoet na alle getroffen maatregelen aan de eisen die horen bij het verkrijgen van energielabel A. 

Beschermd stadsgezicht                                                                                                                       

400 panelen op het platte dak zijn niet zichtbaar vanaf de grond. Daarnaast worden ruim 300 panelen in het schuine dak geïntegreerd. Omdat het stadhuis binnen het beschermd stadgezicht ligt en de panelen zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, moest hiervoor een vergunning worden aangevraagd. Uiteindelijk heeft welstand een positief advies gegeven op de inbouwvariant. Hiermee wil de gemeente het goede voorbeeld geven en laten zien dat ook binnen het beschermd stadsgezicht mogelijkheden voor verduurzaming zijn. Het scheelt hierbij natuurlijk wel dat het huis van de stad geen monument is. ”De gemeente Harderwijk is bezig om uit te zoeken waar de tegengestelde belangen van verduurzaming en welstand en/of monumenten elkaar raken. In april 2019 willen we in beeld hebben of er criteria zijn die we kunnen aanpassen zodat we beide belangen kunnen dienen” aldus wethouder van der Wal. 

Doelstellingen duurzaamheidsprogramma

                                                   
Ook op de daken van Sportzaal Stadsweiden, de gemeentewerf en Sporthal De Sypel worden de komende maanden zonnepanelen geplaatst. Op de vier gemeentegebouwen samen komen in totaal 1402 panelen te liggen. Met deze maatregel wordt een jaarlijkse vermindering van 232 ton CO2 gerealiseerd.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk wil op deze manier een zichtbare bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het duurzaamheidsprogramma ‘Energieke Stad’. Namelijk dat tussen 2010 en 2031 de gemeente Harderwijk 45% van de CO2 uitstoot heeft gereduceerd ten opzichte van 2010.
 
Naast het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen ondersteunt de gemeente duurzame initiatieven uit de samenleving, draagt bij aan windenergie, stimuleert het gebruik van zonne-energie en onderzoekt de mogelijkheden van aardgasloze wijken.

Eerste zonnepaneel gelegd op het dak Huis van de Stad Harderwijk