VVD Harderwijk-Hierden stelt vragen aan College over onduidelijke en gevaarlijke verkeerssituaties Stationslaan en Stationsplein

Het Stationsgebied is afgelopen jaren flink onder handen genomen en heeft een mooie metamorfose ondergaan. Bewoners vinden het echter vervelend dat de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het gebied rondom de Stationslaan en het Stationsplein hieronder heeft moeten lijden. 

Daarom vraagt de VVD Harderwijk-Hierden de herinrichting van deze gebieden samen met de verkeersveiligheid te betrekken bij de reeds geplande herontwikkeling van oud industrieterrein Weiburg.

Op 5 maart jl. informeerde het college de Raad schriftelijk over de stand van zaken met betrekking tot het her-ontwikkelen van dit gebied, en de VVD constateert dat het plan te beperkt is met betrekking tot de grootte van het gebied dat wordt aangepakt.

Dit naar aanleiding van berichten van de bewoners op en rond het Stationsplein die hun zorg en verwarring over de ontwikkeling uitten richting de VVD Harderwijk-Hierden. Bewoners en Gemeente hebben meermaals met elkaar gesproken. Dankzij hun input zijn enkele zaken aangepast, zoals het plaatsen van verkeersborden. Tot nu toe heeft dit onvoldoende resultaat.  Een aantal punten waar buurtbewoners tegenaan lopen zijn bijvoorbeeld het verkeerd rijden van bestuurders die naar het station moeten rijden door foutieve navigatie; er wordt nog veelvuldig geparkeerd op het Stationsplein ter hoogte van Café Stoppels en bezoekers en pakketbezorgers hebben moeite om bewoners aan het Stationsplein te bereiken.

De VVD heeft daarom aan het College van B&W gevraagd of bij het herinrichten van het gebied rondom de Weiburg ook de Stationslaan en het Stationsplein betrokken kunnen worden om zo de genoemde problemen het hoofd te bieden. Daarnaast zou de VVD graag zien dat er wat aan de bewegwijzering gedaan wordt zodat bestuurders en bezoekers op een juiste manier het Stationsplein kunnen bereiken en daarmee de overlast voor buurtbewoners wordt beperkt. Het is voor de VVD belangrijk dat bewoners actief worden betrokken en geïnformeerd bij de herinrichting van deze gebieden. De VVD hoopt hiermee dat het met het oplossen van deze problemen het succes van het mooie nieuwe stationsgebied verder wordt vergroot.