VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen om de stijgende energieprijzen

De VVD Harderwijk-Hierden maakt zich zorgen om de gevolgen van hoge energieprijzen voor inwoners. Daarom heeft de fractie vragen gesteld aan het College van B&W om inzichtelijk te krijgen hoeveel huishoudens in Harderwijk en Hierden ernstig hinder gaan ondervinden van de energieprijzen, met name wanneer woningen slecht geïsoleerd zijn.

Naast de maatregelen vanuit het kabinet, kan de gemeente ook lokaal actie ondernemen door de stap naar het isoleren en verduurzamen van de woning zo laagdrempelig mogelijk te maken

Concreet vraagt de VVD aan het College om twee acties. Aan de ene kant het actief communiceren naar huiseigenaren waar zij terecht kunnen met al hun vragen over de mogelijkheden voor verduurzamen, samen met financierings- en subsidiemogelijkheden. Het is wenselijk dat bewoners bij één loket terecht kunnen met al deze vragen om het verduurzamen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Ook Veluwe Duurzaam zou een pro actieve rol moeten aannemen om met name de huishoudens met een slecht geïsoleerde woning te adviseren. Het begint namelijk met isoleren om impact van de energieprijzen op de koopkracht zoveel als mogelijk te beperken. Dit is een duurzame oplossing op de langere termijn voor zowel gevolgen van de energieprijzen op de koopkracht, als de verduurzamingsopgaven die we als stad hebben.  

Daarnaast wil de VVD Harderwijk-Hierden dat woningbouwcorporaties op korte termijn hun verantwoordelijkheid nemen om bestaande huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen te beschermen tegen de stijgende energieprijzen. De VVD wil weten wat corporaties op korte termijn gaan doen om de slechtst geïsoleerde huizen aan te pakken met alvast kleinere maatregelen als tochtstrips en dergelijke, maar ook wat zij de komende jaren gaan doen om de bestaande woningvoorraad verder te verduurzamen. Het is voor de VVD onwenselijk dat corporaties veel nieuwe sociale huurwoningen ontwikkelen, zonder ook de bestaande woningen eerst te verbeteren en daarmee het belang van hun bestaande huurders (namelijk dat zij betaalbaar kunnen wonen) voorop stellen.