VVD blij met vervolgstap voor de nieuwbouw van het zwembad, maar blijft kritisch op de kosten

De VVD Harderwijk-Hierden heeft samen met de andere partijen ingestemd met de verdere uitwerking voor de bouw van het nieuwe zwembad. Daarbij is door de VVD wel de kanttekening gemaakt dat het kritisch zal blijven op de kosten en in het bijzonder de voorspelde bezoekersaantallen.

De groei van de bezoekersaantallen is nog steeds te mager onderbouwd vindt de VVD en dus bestaat er een risico dat er straks tekorten zullen ontstaan.

Maar ondanks de zorgen m.b.t. de exploitatie, is de VVD blij dat nu de definitieve invulling en programma van eisen verder uitgewerkt kunnen gaan worden. Voor de VVD is het belangrijk dat de inwoners gebruik kunnen maken van een moderne en duurzaam zwembad.  Door middel van een wedstrijdbad is gedacht aan de verschillende sportverenigingen. Dit wedstrijdbad voldoet tevens aan de eisen  voor medisch therapeutisch zwemmen.

Tijdens de behandeling van het agendapunt werden er ook meerder amendementen en moties ingediend. Het voorstel om de prijs van de toegangskaarten niet verder te laten stijgen dan de inflatiecorrectie werd niet gesteund. De VVD vindt het niet verstandig om nu al vast te leggen hoe om te gaan met toekomstige financiële tegenvallers. Daarnaast kost de bouw van het zwembad al veel geld dat opgebracht zal moeten worden door de inwoners. Dus vindt de VVD het niet eerlijk dat bij toekomstige tegenvallers, opnieuw de inwoners er voor op moeten draaien en niet de bezoekers.

Het voorstel van de VVD en Harderwijk Anders om aanvullend onderzoek toe te voegen voor de invulling van de vrijgekomen ruimte die gaat ontstaan bij de nieuwbouw is aangenomen. Verder heeft de VVD het voorstel voor het terugdringen van de wachtlijst voor zwemlessen gesteund.