Voormalige bibliotheek aan de Harderwijkse parel het Hortuspark wordt veiliger en levendiger

Afgelopen donderdag 24 januari heeft de VVD Harderwijk-Hierden, de voorkeur uitgesproken om het gebied rondom de locatie Academiestraat 5, oude locatie van de bibliotheek, weer veiliger en levendiger te maken. 

Naast wonen voor ouderen of jongeren of een combinatie daarvan, geeft de VVD Harderwijk-Hierden er de voorkeur aan op de benedenverdieping aan het Hortuspark een beperkte mate van horeca te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een Foodhal.

Volgens Theo Schuurmans namens de VVD Harderwijk-Hierden is een beperkte mate van horeca, die goed is ingebed in de parkomgeving, een sterke meerwaarde voor het gebied en creëert saamhorigheid en veiligheid. Dit is goed voor bewoners en bezoekers. Een aansluiting zoeken met het podium en de 2 terrassen in het Hortuspark heeft veel toegevoegde waarde vindt hij.

Deze Visie vaststellen is voor de VVD Harderwijk-Hierden een volgende stap in goede de richting van een mooie geschikte ontwikkeling voor de binnenstad te realiseren en stelt daarom het liefst de Visie z.s.m. vast.  Dit omdat de VVD Harderwijk-Hierden vindt dat we vaart moeten maken met het herontwikkelingen van bestaande locaties in Harderwijk en Hierden om te kunnen voldoen aan de vraag naar woningen voor jong en oud en de noodzaak van de versterking van de binnenstad.

Wat de VVD dus aanspreekt is de combinatie van een gedeeltelijk (semi) openbare functie op de begane grond in combinatie met wonen op de 1e en 2e etage en daarbij een deel van het Hortuspark te betrekken. Deze combinatie eventuele aangevuld met zorgfaciliteiten op de begane grond of andere maatschappelijke functies, zoals in de visie genoemd kan erg mooi aansluiten op de invulling van de woonfunctie voor ouderen waarin wordt voldaan aan de vraag naar woningen voor deze doelgroep.

De invulling geven aan deze behoefte voor woonruimte voor ouderen stimuleert uitermate de doorstroming op de woningmarkt, omdat zo meer eengezinswoningen beschikbaar komen voor doorstromers die op hun beurt weer woonruimte beschikbaar stellen aan starters. Zo sla je 3 vliegen in 1 klap.

VVD Harderwijk-Hierden vindt dat aangaande de duurzaamheidseisen verschil moet worden gemaakt tussen renovatie en nieuwbouw. Bij nieuwbouw moet, en dat kan ook, de lat wat hoger worden gelegd. Bij de eerstkomende besluitvorming komt de VVD  Harderwijk-Hierden met een voorstel hiervoor.