Voedselbank Harderwijk is op zoek naar vrijwilligers

De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar twee vrijwilligers voor het cliëntenbeheer. Het betreft een coördinator cliëntenbeheer en -administratie, en een medewerker cliëntenbeheer.

Coördinator Cliëntenbeheer en -administratie

In deze functie coördineert u het team cliëntenbeheer. Dit team bestaat uit de medewerker cliëntenadministratie en de vrijwilligers uitgifte in Harderwijk, Ermelo en Putten. De screening van de cliënten wordt door vrijwilligers van ZorgDat gedaan. U begeleidt het traject van de cliënt na de intake. Dit gebeurt voornamelijk administratief. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 8 uur per week.
 
Deze taken behoren vooral tot uw takenpakket:
 • Contact onderhouden met de medewerker cliëntenbeheer onder meer over ingewikkelde aanvragen e.d.
 • Een doorslaggevende stem over toelating in twijfelachtige situaties. 
 • Roosters opstellen voor de vrijwilligers uitgifte in Harderwijk op vrijdagmorgen.
 • Contact onderhouden met de vrijwilligers uitgifte in Putten en Ermelo.
 • Vraagbaak voor de vrijwilligers op alle uitgiftelocaties. 
 • Contact zoeken met cliënten als er vragen zijn, zich problemen voordoen of anderszins.
 • Deelnemen aan diverse overleggen. 

Medewerker Cliëntenbeheer

U draagt – binnen de afgesproken kaders van richtlijnen van de voedselbank – zorg voor de afhandeling van aanvragen en verlengingen voor een voedselpakket. De functie wordt in grote mate zelfstandig uitgevoerd. De tijdsbesteding bedraagt ongeveer 16 uur per week.
 
Deze taken behoren vooral tot uw takenpakket:
 • Het in ontvangst nemen van aanvragen voor een intake of herintake voor een voedselpakket en deze doorgeleiden naar de intakers van Stichting ZorgDat.
 • Het op basis van het advies van de intakers besluiten over toekenning van een voedselpakket en de verstrekkingstermijn.
 • Informeren van de cliënt over het besluit en de vervolgstappen.
 • Beantwoorden van vragen van cliënten, verwijzers, hulpverleningsinstanties e.d.
 • Administratieve verwerking van de aanmeldingen. 
Voor deze functies is het belangrijk dat u:
 • Werk- en denkniveau heeft op minimaal het niveau van mbo plus (voor de coördinator).
 • Zelfstandig kunt werken en besluiten kunt nemen, maar het vanzelfsprekend vindt om zich te laten adviseren, informeren en ondersteunen.
 • Goed kunt communiceren.
 • Een goede balans weet te vinden tussen vasthoudendheid en flexibiliteit.
 • Positief en stressbestendig bent.
 • Financieel-administratief inzicht heeft.
 • Bekend bent met instanties en organisaties rondom de voedselbank.
 • Vaardig bent met de computer. 
Het werk voor de voedselbank is vrijwillig en wordt niet beloond.
 
Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een van deze functies en wilt u meer informatie? Hiervoor kunt u terecht bij Antoinette Walenberg, algemeen coördinator van onze voedselbank. U bereikt haar via info@voedselbankharderwijk.nl en/of tel.nr. 06 - 26 99 02 99.