Visiedocument Academiestraat daagt partijen uit met plannen te komen

Ruim een jaar geleden kreeg het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad toestemming om het pand van de oude bibliotheek aan de Academiestraat te kopen. Onder de voorwaarde dat daar betaalbare woningen werden gebouwd. Voor jong en oud. Bij voorkeur in de sociale huursector.

Door Petronella van het Goor - Het college schreef een visiedocument, aan de hand van dat document kunnen partijen hun plannen indienen. In het visiedocument wordt ook ruimte gegeven aan lichte horeca, huizen in de vrije huursector en initiatieven voor welzijn.

Dat visiedocument was aanleiding voor een debat in de raadsvergadering van gisteravond. De centrale vraag: ‘willen we andere functies dan woningbouw aan de Academiestraat?’

De meningen waren verdeeld. Harderwijk Anders, Gemeentebelang, GroenLinks en de PvdA wilden van een andere invulling dan sociale huurbouw voor jong en oud niet weten. De SGP en het CDA wilden vooral sociale woningbouw, maar zouden ook lichte horeca zoals de Alleman in de wijk Drielanden of de Ontmoeting in Ermelo toejuichen. De VVD is voor beperkte mate van horeca. Een soort foodhall.

De woningbouw mag dan ook wat meer divers. De Christenunie ziet graag een mix van betaalbare woningen voor starters en ouderen, met behoud van het maatschappelijk karakter, wat zich dan uit in aandacht voor gezond leven en gezond ouder worden. D66 ziet het liefst 30 a 40 kleine studio’s van zo’n 40 vierkante meter groot in de sociale huursector, bedoeld voor starters. Andere functies moeten ofwel het wonen toegankelijker maken (in de vorm van een kantoor van de wijkmanager) of ruimte bieden aan ondernemers met een creatief beroep. Horeca ziet D66 daar liever niet.

Wethouder De Jong verdedigt het visiedocument. “We hebben de kaders bewust heel ruim gehouden, zodat er zoveel mogelijk plannen bij ons binnenkomen. Vandaag kiest u niet wat er gaat komen op de locatie van de oude bibliotheek, we dagen met dit visiedocument de markt uit om plannen in te dienen, zodat u als raad straks iets te kiezen heeft.”