Verkeersveiligheid en geluidsoverlast N302/Leuvenumseweg in Harderwijk

Er gebeuren de laatste tijd veel ongelukken op de Leuvenumseweg in Harderwijk. CDA en D66 stelt schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid en geluidsoverlast van de N302/Leuvenumseweg.

Schriftelijke vragen ex artikel 32 van het reglement voor de raad van Harderwijk over verkeersveiligheid en geluidsoverlast N302 in Harderwijk

Geachte college,
 
In het najaar van 2020 hebben wij gesproken met bewoners van de Leuvenumseweg en Sonnevanck. Deze bewoners hebben destijds ook gebruik gemaakt van het inspraakrecht bij de commissie Ruimte om hun zorgen kenbaar te maken, met name omtrent verkeersveiligheid en geluidsoverlast van de N302.

Op het betreffende, 4 kilometer lange, weggedeelte van de N302 is een maximumsnelheid van 80 km/h is toegestaan. Het traject tussen de splitsing met de Jonkheer Dr. C.J. Sandbergweg en de kruising met de Ceintuurbaan bevat diverse oversteekplaatsen voor fietsers, wandelaars en atleten. Er zijn parkeerplaatsen voor het Hondenbos, de trimbaan, het natuurspeelterrein en de regionale mountainbike route. Een afslag naar dierenasiel De Ark, naar verpleeghuis Sonnevanck en bovendien nog twee gedeeltes met een adviessnelheid van 50km/h omdat er gevaar bestaat voor overstekend wild.

Veel dynamiek op 4 kilometer! Het traject is wel opgenomen in het verkeersveiligheid plan van de gemeente Harderwijk en een regionale lijst maar heeft geen prioriteit omdat hier voornamelijk gevoelsmatig onveiligheid ervaren zou worden. 

De fracties van het CDA en D66 hebben de volgende vragen:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat op genoemd weggedeelte de laatste tijd diverse, ernstige ongevallen met letsel hebben plaatsgevonden?
  2. Is het college bereid om dit nogmaals onder aandacht te brengen van onze provincie omdat we van hen afhankelijk zijn voor een aanpak van de N302. Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat zijn uw plannen en acties daartoe?
  3. Komt dit weggedeelte van de N302 voor op de inventarisatielijst en/of de provinciale uitvoeringsagenda verkeersveiligheid? Wat betekent dit voor de planning van onderhoud en de mogelijkheid tot verbetering van de verkeersveiligheid van dit weggedeelte?  Op welke wijze kan de gemeente Harderwijk bijdragen aan versnelling van het proces en de prioriteit helpen verhogen?
  4. Recreatie speelt, met name in deze Coronatijd, een grote rol in de drukte op dit weggedeelte net buiten de bebouwde kom van Harderwijk. Er zijn bezoekers van het hondenlosloopgebied en het natuurspeelterrein, wandelaars, overstekende atleten tussen de atletiekbaan en trimbaan en bovendien kruist de succesvolle, regionale mountainbikeroute dit weggedeelte. Hoe ziet u kans om voor hen de veiligheid te vergroten?
  5. Bestaat de mogelijkheid om op dit weggedeelte van de N302, over de lengte van 4 kilometer, een pilot te starten om de veiligheid te vergroten door de maximumsnelheid te verlagen naar 60km/h ? Zo nee, waarom niet?
  6. De parkeergelegenheid aan de Watertorenweg is nu vaak al overvol. Is het mogelijk om op momenten van grote drukte, bijvoorbeeld in de weekenden en/of wanneer het weer mooi weer wordt, verkeersregelaars in te zetten? 
We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
CDA Harderwijk-Hierden
Gerdien Morren - 06-54262276
g.morren@harderwijk.nl

D66 Harderwijk
Thijs Melkert - 06-18450533
t.melkert@harderwijk.nl