Verkeersexamens scholieren gaan van start

Op donderdag 4 april geeft wethouder Jeroen de Jong het startsein aan leerlingen van de groepen 7 en 8 in Harderwijk voor deelname aan het landelijk verkeersexamen.

De wethouder verkeer spreekt op die dag  alle examenkandidaten “live” toe vanaf basisschool De Parel in Hierden via een besloten livestream.

Toegankelijk theorie-examens
Het theorie verkeersexamen, dat door Veilig verkeer Nederland is georganiseerd, bestaat uit 25 vragen en met elke vraag is 1 punt te verdienen. Met 16 punten is een leerling geslaagd. De scholen kunnen er voor kiezen om het examen schriftelijk of digitaal af te nemen. Daarmee is het examen voor iedere deelnemende leerling toegankelijk. Voor slechtziende leerlingen heeft Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Bartiméus een aangepaste versie ontwikkeld.
 
Praktijkexamens
Daarna volgt het praktijkexamen en kunnen we vanaf vrijdag 5 april overal in de stad kinderen tegenkomen met oranje hesjes die een route moeten fietsen. Daarbij worden ze gecontroleerd door posten of ze de verkeersregels goed toepassen. Die posten zijn ouders die assisteren bij het praktijkexamen. Er is een rooster gemaakt voor alle deelnemende scholen.  Bewoners van Harderwijk worden opgeroepen om extra aandacht te hebben voor de examenkandidaten op de voornoemde dagen.
 
Uitslag
Op woensdag 8 mei zijn de uitslagen bekend en wordt er gehuldigd. Dit jaar vindt dat plaats bij de basisschool Het Startblok in Drielanden.

Veilig Verkeer Nederland