Verdwenen beeld gezocht!

Beeld De Asbestdelver verdient plek in het Waterfront. Maar, waar is het beeld De Asbestdelver gebleven?
 

In het laatste ‘Vittepraetje’, het kwartaalblad van Oudheidkundige vereniging Herderewich van dit jaar, heeft schrijver Rien de Visser gepleit voor de terugplaatsing van dit beeld in het Waterfrontgebied.

De Visser schenkt aandacht aan de historie van Asbestona. Het beeld De Asbestdelver is gemaakt door de Duitse kunstenaar Johann Robert Korn en werd in 1975 door het personeel van Asbestona  geschonken aan de directie, ter ere van het 40-jarig bestaan van de fabriek.
De Visser schrijft in zijn artikel dat de komst van Asbestona in de jaren dertig zeer welkom was. Dat kunnen we ons, met de kennis van nu, moeilijk meer voorstellen. Maar de Afsluitdijk was kort daarvoor voltooid, de nekslag voor veel Harderwijkse vissers. Bovendien waren de jaren dertig crisisjaren voor heel Nederland en nieuwe werkgelegenheid was welkom.
 
Asbestona verrees in het gebied wat nu Waterfront heet. In de topjaren werkten er 250 mensen in de fabriek. In de jaren ’70 kreeg Asbestona het moeilijker en in de jaren tachtig werd de productie ondergebracht bij fusiepartner Eternit in Goor. Volgens De Visser verdient De Asbestdelver, als herinnering aan een belangrijk Harderwijks bedrijf, een plek aan het Waterfront.

Mocht iemand weten waar het beeld is gebleven dan kunt u contact opnemen via de redactie@herderewich.nl

Beeld de asbestdelver Harderwijk