Veilig Thuis Noord Oost Gelderland verbetert kwaliteit

De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd deed in januari 2017 onderzoek bij alle Veilig Thuis-organisaties in het land.

Zij concludeerden toen dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (VT NOG) binnen de wettelijke termijnen werkte als het gaat om de eerste beoordeling, de start en uitvoering van het onderzoek en het inzetten van vervolgtrajecten.

Op inhoud constateerden de inspecties een aantal verbeterpunten. Het gaat voornamelijk om de ketensamenwerking en de monitoring van gemaakte afspraken. Veilig Thuis NOG scoorde toen een ‘matig’ en heeft een verbeterplan opgesteld met een interne audit. De inspectie heeft op basis van de interne audit een ‘voldoende’ gegeven.

Aanpak
De afgelopen maanden heeft Veilig Thuis NOG hard gewerkt aan de verbeteringen. Zo wordt nu bij het beoordelen van een melding gewerkt met heldere criteria. Ook worden alle complexe casussen in multidisciplinair verband besproken. De samenwerking met verschillende instanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugdbescherming is verbeterd, zodat kwetsbare kinderen en gezinnen de hulp krijgen die nodig is.

De inspectie benoemt nog twee aandachtspunten, voornamelijk op het gebied van concreet formuleren van doelen, effecten van de hulpverlening en monitoring. Om deze aandachtspunten voortvarend op te pakken en wachtlijsten beheersbaar te houden, hebben de 22 deelnemende gemeenten extra budget vrijgemaakt vanaf 2018.

Organisatie Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Nederland heeft 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is werkzaam in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.