Veel belangstelling voor lezing over visserij...

Een lezing over visserij mag zich toch altijd weer verheugen op grote belangstelling bleek afgelopen week, waar Evert van der Meer een lezing hield over de visserij met als thema de visserij in het verleden en het heden. 

Van der Meer ging niet over één nacht ijs want hij had een gedegen studie over het onderwerp gemaakt. De afgelopen jaren sprak hij met tientallen vissers en hun verwanten over hun leven tijdens de periode van actieve visserij.       

De lezing was opgebouwd aan de hand van beeldmateriaal dat Van der Meer o.a. uit de archieven van het Stadsmuseum had opgediept.
Het eerste gedeelte van de lezing ging m.n over de Kleine Werf, een van de twee scheepshellingen in Harderwijk, waar de eigenaar Aart Hamstra en timmerman Piet Engelengeer aan verbonden waren.

Zij repareerden botters, pluten en aken totdat de werf  in 1957 moest sluiten. Een ander onderwerp bestond uit de vele visserijtechnieken die werden gehanteerd, kuilvisserij, visserij met lijnen of met kistjes en ook het vissen met het sleepnet kwam aan de orde. Veel video- en beeldmateriaal verlevendigde de uiteenzetting en veel deskundigen kwamen in deze video's aan het woord. Evert van der Meer ging om zich te verdiepen in het onderwerp met alle nog vissende Harderwijkers mee aan boord.

In de zaal, de afgeladen Vischafslag, was veel publiek bekend met de visserij en kwam ook  de nodige feedback zodat het een levendige avond werd. Veel mensen op foto's werden herkend en er werden veel ervaringen uitgewisseld. Al met al was het een boeiende avond, waarop een kleine honderd aanwezigen met belangstelling voor dit onderwerp voor even teruggingen in de tijd!

Lezing visserij Harderwijk