UWOON – Terughoudend huurbeleid 2020

UWOON past per 1 juli 2020 de huurbedragen aan. Net als vorig jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid. De gemiddelde huuraanpassing ligt daarmee onder het inflatieniveau. Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht.

Afhankelijk van de huidige huur en huishoudinkomen ligt de huuraanpassing tussen 0% en 6,6%. Net als vorig jaar kiest UWOON voor een terughoudend huurbeleid. Hiermee komt de corporatie tegemoet aan de afspraken in het Sociaal Huurakkoord dat koepelorganisatie Aedes met de Woonbond sloot.

Terughoudend huurbeleid
De meeste huurders gaan tussen 0% en 2,6% meer betalen. Dit is maximaal de inflatie van vorig jaar. ‘Een terughoudend huurbeleid draagt bij aan de blijvende betaalbaarheid van het wonen. Tegelijk biedt de huuraanpassing UWOON voldoende ruimte om te investeren, bijvoorbeeld in het energiezuiniger maken van onze woningen’, zegt Luit Harkema, (tijdelijk) Manager Wonen van UWOON.

Het is voor huishoudens die aangewezen zijn op huurtoeslag mogelijk om de huur te laten bevriezen. Dat kan als de huur hoger is dan 619,01 euro voor een- en tweepersoonshuishoudens of 663,40 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens. Daarnaast heeft de corporatie besloten om een inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen bij een huishoudinkomen hoger dan € 48.000.

Huurbeleid in overleg met huurdersorganisaties
Corporaties hebben binnen de wettelijke regels een eigen huurbeleid dat aansluit bij hun woningmarkt. UWOON bepaalt het huurbeleid na overleg met de huurdersorganisaties. Gezien de coronacrisis maken zij zich zorgen over de financiële mogelijkheden van de huurders en adviseerden om 0% huurverhoging in rekening te brengen. Luit Harkema: ‘Gelukkig ondervindt een aanzienlijk deel van onze huurders geen financiële gevolgen van de coronacrisis, omdat zij een vast inkomen hebben. Het achterwege laten van de jaarlijkse huurverhoging zou een algemene maatregel zijn die dan ook ten gunste zou komen van de grote groep huurders die geen onevenredige nadelige financiële gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Dat sterkt UWOON in haar keuze om de huurverhoging wel door te voeren’.

Betalingsproblemen vanwege het coronavirus
UWOON spant zich maximaal in om huurders die financiële problemen hebben de helpende hand te bieden. De corporatie vraagt huurders, die als gevolg van de coronaproblematiek in financiële problemen komen, contact op te nemen. In goed overleg gaat de corporatie met de huurder op zoek naar een passende oplossing.

UWOON blijft investeren
UWOON is blij dat ze de huuraanpassing opnieuw beperkt kan houden. ‘Betaalbaarheid is belangrijk. Voldoende huurinkomsten zijn uiteraard wel nodig om blijvend te kunnen investeren. Bijvoorbeeld in onderhoud, duurzaamheid of nieuwbouw. Gelukkig lukt dat met deze beperkte huurstijging’.

Vorig jaar investeerde de corporatie 1,9 miljoen euro in duurzaamheidsmaatregelen waar huurders geen huurverhoging voor betalen. Daarnaast nog eens 3,9 miljoen euro in zonnepanelen. Een deel van de investeringskosten is voor rekening van UWOON en de rest komt voor rekening van de huurder, maar daar staat tegenover dat bespaard wordt op energiekosten. ‘Het mooie is dat de huurder uiteindelijk minder kwijt is aan woonlasten (huur plus energiekosten)’.