Unieke lokale campagne: ‘dichte deur bespaart veel energie

De energiekosten zijn torenhoog. Veel huishoudens, winkels, bedrijven, maar ook kerken, scholen en sportclubs raken hierdoor in de problemen. Daarom is in Harderwijk en Hierden de actie OPEN ontstaan. Met een speciaal ontworpen bordje bij het raam maken we duidelijk dat iedereen welkom is, maar dat de deur zoveel mogelijk dicht blijft om energie te besparen.

De sociale actie is opgezet door Gera van den Berg (Heerlijk Minimaliseren) en Martijn Mast (namens de plaatselijke Harderwijker energie coöperatie Endura - Samen Duurzaam)

Martijn vertelt: ‘Met dit initiatief vragen we lokaal aandacht voor de situatie, steunen we de winkeliers die hier al mee zijn begonnen en roepen we iedereen in Harderwijk en Hierden op om actief mee te helpen de kosten zo laag mogelijk te houden. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen.’

Daarbij richten ze zich op bedrijven, scholen, kerken, moskee, sportclubs en andere organisaties die een publieke functie hebben. Gera legt uit: ‘Een geopende deur is een teken van hartelijkheid en klantvriendelijkheid, maar kost momenteel veel geld. Als we er allemaal voor kiezen de deur vaker te sluiten, kunnen we ons energieverbruik verminderen. Dat bespaart niet alleen veel kosten in de winter, maar ook in de zomer als de airco aanstaat. Besparen waar het kan, gebruiken waar het moet’.

Tot nog toe is sprake van een zachte winter. Desondanks komen veel organisaties nu al in de problemen, heeft Martijn gemerkt. Onlangs was er een eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van winkels, bedrijven, kerken en sportclubs. Daar kwamen al vele schrijnende situaties voorbij, vertelt hij. ‘En komende jaren blijft de gasprijs nog wel een probleem. Daarom willen we niet afwachten. De kortste route naar meer energie vrijheid is via besparen!’

Meedenken
Inmiddels is er een lokaal platform gestart. Dat maakt deze actie ook uniek. Organisaties uit heel verschillende sectoren steunen dit energie initiatief. Ook milieucentrum De Hortus helpt mee bij de actie, onder meer via een lesbrief voor scholen. Via de kinderen hopen we ook de gezinnen te bereiken. Het platform kan nog extra leden gebruiken. Martijn: ‘We zoeken uiteraard naar een brede afvaardiging vanuit de Harderwijkse en Hierdense gemeenschap’. Op de website van Endura is vanaf 9 december 2022 een speciale pagina waarop organisaties zich kunnen aanmelden. ( https://www.endura-harderwijk.nl/open)

Iedereen die deze actie een warm hart toedraagt kan via de webpagina het raambordje bestellen of printen. De tekst op het bordje luidt: Wij zijn open. De deur is alleen dicht om energie te besparen. Gera licht toe: ‘We hopen dat zoveel mogelijk organisaties het bordje ophangen om elkaar te steunen en op te roepen tot die gedragsverandering. En uiteraard rekenen we erop dat alle Harderwijkers en Hierdenaren de actie gaan steunen. Houd die deur zoveel mogelijk dicht. Niet alleen thuis, ook bij een ander. Een kleine moeite, maar een groot gebaar.’

‘Vanuit de het platform kunnen ook nog andere initiatieven ontstaan’, verwachten Martijn en Gera. ‘Je ziet steeds meer dat we op elkaar zijn aangewezen bij het vinden van oplossingen. Gelukkig zijn er in deze omgeving nog altijd veel mensen en organisaties die er gezamenlijk de schouders onder willen zetten. Daar zit in Harderwijk en Hierden ook de kracht’.

Volgende week woensdag 14 december 9.30 uur neemt C. Uri directeur van basisschool de Bogen het eerste bordje namens de Aurora Onderwijs Groep officieel in ontvangst. Al hun scholen doen mee. Maar ook de VCO-scholen uit Harderwijk én Hierden.