Strijd om nieuwbouw oude bieb nog niet gestreden

Door Harry Schipper – Het is nog zeker geen gelopen race voor het Utrechtse ontwikkelbedrijf Stadsbouwmeesters, om de oude bibliotheek aan de Academiestraat te mogen aankopen en op die plek een nieuw appartementengebouw te bouwen met beneden een soort museumcafé en kaartjesverkoop voor het ernaast gelegen Marius van Dokkummuseum .

Een aantal leden van de commissie Ruimte willen eerst nog eens praten over de andere ingediende plannen. Sommigen plaatsen vraagtekens bij de toewijzing van punten door de selectiecommissie.

Die selectiecommissie, onder voorzitterschap van gemeentelijk stedenbouwkundige Martijn den Braven, heeft alle acht ingediende plannen beoordeeld. Dat gebeurde aan de hand van criteria die de gemeenteraad in februari dit jaar zelf heeft vastgesteld. De raad wil graag dat zo duurzaam mogelijk of zelfs circulair wordt gebouwd, dat er in het nieuwe gebouw betaalbare huurwoningen voor starters komen, dat er veel aandacht is voor de natuur en het klimaat en dat op de benedenverdieping een publieke ruimte komt die goed past bij het Hortuspark.

Burgemeester en wethouders lieten hun voorkeur voor één van de plannen niet blijken, maar stellen nu op basis van de beoordelingen van de selectiecommissie aan de gemeenteraad voor om Stadsbouwmeesters de aankoop en herontwikkeling van de oude bieb te gunnen. Stadsbouwmeesters scoorde de meeste punten op de criteria. Bovendien is het bedrijf bereid om voor de aankoop van de oude bieb het meeste geld op tafel te leggen.

In de online-commissievergadering presenteerden drie kandidaten elk hun eigen plan. Stadsbouwmeesters had daarvoor de Harderwijkse architect Victor Schölvinck gevraagd. Schölvinck heeft met zijn architectenbureau Cell Studio meegedacht over het plan. Ook Evertsen Bouw uit Zwolle en Van de Kolk Ontwikkeling uit Garderen kwamen met een presentatie.

De commissieleden kregen van een vierde inspreker te horen dat het plan dat hij samen met een groep Harderwijkers had ingediend veel minder punten toebedeeld had gekregen, dan waarop ze volgens de selectiecriteria recht zouden hebben. In hun plan, waarin ze wel een veel lagere bod op het oude gebouw deden, wilden ze met weinig aanpassingen veel sociale huurappartementen realiseren, onder andere voor jongeren die ook in het TalentHouse komen. Ze hadden veel overleg gevoerd met Harderwijkse organisaties, waaronder ZorgDat, Stad als Podium, TalentHouse en enkele kerkbesturen.

Ook Uwoon kwam met een plan met veel – ruim dertig - sociale huurappartementen voor met name jongeren. Dat plan kwam echter niet door de selectie, omdat Uwoon op de begane grond geen publieke ruimte had ingetekend.

Alleen Henk Vermeer (Harderwijk Anders) en Martijn Pijnenburg (D66) steunen zondermeer het collegevoorstel om Stadsbouwmeesters de klus te gunnen. Wilco Bos (PvdA) en Yvonne Klein Rouweler (GroenLinks) willen er eerst in de raad een debat over voeren. De andere fracties gaan eerst in eigen gelederen hun standpunt nader bepalen.

De gemeente Harderwijk kocht in 2018 het pand over van de bibliotheek met de bedoeling er een stadstheater van te maken. Dat plan kreeg echter onvoldoende steun van de gemeenteraad. Daarna ontstond het plan om er betaalbare appartementen in te huisvesten, met op de begane grond iets wat publiek toegankelijk moest zijn én goed zou aansluiten bij het Hortuspark. Op dit moment is een deel van de voormalige bibliotheek in gebruik als atelier van de internationaal vermaarde Harderwijkse kunstenaar Peter Riezebos.