Steeds minder alcoholverkoop aan minderjarigen in Harderwijk

Ruim twee derde van de cafés/discotheken in Harderwijk houdt zich aan de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de verkoop van alcohol. 

Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek dat aan het begin van de zomer in opdracht van gemeente Harderwijk is gehouden door gespecialiseerd onderzoeksbureau Objectief.

Over het onderzoek
In dit onderzoek proberen 17-jarige mysteryshoppers alcohol te kopen onder begeleiding van een volwassen auditor. Dit gebeurde op 71 locaties in verschillende sectoren: ketensupermarkten, slijterijen, cafetaria’s, stichtingen/verenigingen, restaurants en cafés/discotheken. Voor iedere sector is in kaart gebracht in hoeveel gevallen er alcohol wordt verkocht aan een minderjarige. Daarnaast is er onderzocht of verkopers vragen naar een identiteitsbewijs en of zij een hulpmiddel gebruiken bij het bepalen van de leeftijd en in welke mate dit leidde tot naleving. Dit is de derde keer dat het onderzoek is uitgevoerd, dit jaar zijn voor het eerst ook restaurants onderzocht. Bij de overige sectoren zien we een flinke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

Om een identiteitsbewijs vragen
Een goede intentie -het vragen om een ID of het gebruiken van een hulpmiddel om de leeftijd te bepalen- leidt helaas niet altijd tot een daadwerkelijk goed uitgevoerde leeftijdscontrole. De leidinggevenden van de verkopers zijn daarom niet alleen geïnformeerd over de bevindingen, maar ontvingen ook ondersteunend materiaal om de leeftijdscontrole te vergemakkelijken. Daarnaast is in kaart gebracht welke motieven en weerstanden een rol spelen bij het verkopen van alcohol. Zodat ook daar aandacht aan besteed kan worden. In de ene sector wordt vaker naar een ID gevraagd (supermarkten en cafés) dan in de andere sector (restaurants, stichtingen/verenigingen). Dat is terug te zien in de naleving van de leeftijdsgrens.

Gezond en veilig opgroeien
Harderwijk wil een gemeente zijn waarin jongeren op een gezonde en veilige manier kunnen opgroeien. Het op een verantwoorde manier verkopen en gebruiken van alcohol is hierbij belangrijk. Burgemeester Van Schaik: “De ondernemers nemen het zeer serieus. We zien daardoor een flinke verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. De cafés en discotheken weigerden in 2017 in één derde van de gevallen alcohol aan minderjarigen. Dit jaar gebeurde dat al in twee derde van de gevallen. Ook cafetaria’s laten een grote verbetering zien: van 11% naar 67%. De restaurants zijn voor het eerst dit jaar meegenomen in het onderzoek. We hebben deze sector gevraagd het net zo serieus op te pakken als de andere ondernemers, zodat alle sectoren volgend jaar een nog beter resultaat behalen.”