Stadsmuseum Harderwijk en het Streekarchivariaat Noordwest- Veluwe slaan de handen ineen en stellen belangrijk Harderwijks cultureel erfgoed veilig

Het Stadsmuseum Harderwijk en het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe slaan de handen ineen om belangrijk Harderwijks cultureel erfgoed veilig te stellen voor de toekomst.

Delen van de collectie van de voormalige Universiteit van Harderwijk, waaronder een groot aantal dissertaties, die de afgelopen jaren bij het Stadsmuseum werden bewaard, zijn op vrijdag 10 mei om 11.00 uur overgedragen aan het Streekarchivariaat.

De vernieuwde archiefbewaarplaats van het Streekarchivariaat in Harderwijk voldoet qua klimaat en beveiliging aan alle eisen en biedt daardoor een goede plaats om deze collecties duurzaam te bewaren. Dit geldt ook voor tientallen, soms kostbare oude naslagwerken, waaronder een aantal unieke drukken uit Harderwijk zelf. Ze bieden een waardevolle blik op het universiteitsleven en de wetenschappelijke productie in het zeventiende- en achttiendeeeuwse Harderwijk.

Dat tientallen originele dissertaties straks via het Streekarchivariaat voor het publiek en wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komen kan ook nieuw licht werpen op de vraag of Harderwijk inderdaad steeds meer een 'promotie-universiteit' werd, waar tegen relatief lage kosten een doctor-titel behaald kon worden. Beroemde promovendi van de Gelderse universiteit in Harderwijk waren Herman Boerhave (1693) en de Zweedse plantkundige en geoloog Carl Linnaeus (1735).

Het Streekarchivariaat en het Stadsmuseum willen de aankomende jaren aan de slag met een digitale Gelderse Academie om de collectie van de voormalige universiteit van Harderwijk virtueel weer bij elkaar te brengen. Na de opheffing van de Harderwijkse Academie in 1811 raakte deze collectie namelijk verspreid. Delen ervan liggen bij het Gelders Archief in Arnhem, terwijl een omvangrijk deel van de boeken uit de universiteitsbibliotheek bij de Athenaeum-bibliotheek in Deventer terecht zijn gekomen.