Stadshaven wordt verrijkt met drijvend 'bed and breakfast'

Tot 1 april dit jaar is het mogelijk om in de Stadshaven op het schip ‘De Meridiaan’ te overnachten. Gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 kan dat op het schip ‘De Vrijheid’. 

Overnachting op beide schepen is tijdelijk en dient als proef. 

De schepen ‘De Meridiaan’ en ‘De Vrijheid’ krijgen vergunning en ontheffing.
Het gebruik als ‘bed and breakfast’ (logies) is in strijd met het bestemmingsplan en artikel 14 van de Havenverordening. Daarom worden er tijdelijk een vergunning en een ontheffing verleend. De proef wordt na 1 april 2021 geëvalueerd. Bij de evaluatie worden gebruikers, bedrijven en omwonenden betrokken.  
 
De overnachting op de schepen is een mooie aanvulling voor verblijf in Harderwijk.
Door toestemming te verlenen aan ‘De Meridiaan’ en ‘De Vrijheid’ om de hutten op het schip te gebruiken voor overnachtingen wordt het toerisme versterkt. Het verblijf op een oud zeilschip is een unieke ervaring als aanvulling op verblijf in de binnenstad. Het verbreedt de verblijfsmogelijkheden voor de toerist in Harderwijk. Naast de economische meerwaarde past het verblijf op de schepen ook in het historisch karakter van Harderwijk. 
 
Ook in de winter is er behoefte aan meer activiteiten in de stadshaven en binnenstad.
In de zomer zijn er veel vaarbewegingen en dat biedt voor de schipper de ruimte om in de Stadshaven zijn hutten te verhuren als ‘bed and breakfast’. Om ook in de winter meer activiteiten in en rond de haven te realiseren is ook in die periode verblijf in een drijvend ‘bed and breakfast’ tijdelijk mogelijk.