Sporthelden wijk

Het idee van Raadslid Bert Holleman van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden om een toekomstige woonwijk te vernoemen naar oud sporters is een stap dichterbij.

1 Juni sloot de inschrijftermijn van de te benoemen sporters. Met dertig reacties werden ongeveer 50 sporters aangemeld.

Alle aanmelders hebben een bedank-mailtje ontvangen van de straatnaamcommissie, waarin ook de verdere procedure is uitgelegd.

De genomineerden moeten natuurlijk nog getoetst worden aan de geldende criteria.
  • de sporter is al enige tijd geleden overleden
  • de sporter moet van onbesproken gedrag zijn geweest
  • de naaste familie van de sporter moet toestemming geven om de naam voor een straatnaam te gebruiken.
Medio deze zomer komt de commissie naamgeving informeel bij elkaar voor deze toetsing.