Sportaanbieders en gemeente Harderwijk ondertekenen Lokaal Sportakkoord

Gisteren hebben alle betrokken sportaanbieders en andere organisaties het Harderwijks Sportakkoord ondertekend. Wethouder Marcel Companjen ondertekende uit naam van de gemeente Harderwijk.

De ondertekening was in 3 groepen verdeeld en vond plaats in het Huis van de Stad in Harderwijk.

Eind 2019 is er in Harderwijk een start gemaakt met het bereiken van het lokale sportakkoord met als doel dat iedereen plezier in sport kan hebben. Een leven lang, als sporter, vrijwilliger of toeschouwer in een veilige en gezonde omgeving.

In het sportakkoord zijn drie thema’s uitgewerkt:
  • Inclusief sport en bewegen 
  • Positieve sportcultuur en vitale sportaanbieders 
  • Vaardig in bewegen
Ondertekening sportakkoord 2020
(Foto gemeente Harderwijk)