Sluiting scholen Harderwijk

De 3 openbare basisscholen in Harderwijk (De Veste, De Bogen en Het Talent) en asielzoekersschool De Vlieger van de overkoepelende Stichting Proo besloten gelijk de krachten te bundelen. 

Na de persconferentie van 15 maart was het even slikken voor de schoolleiders in Nederland.

Het kwam weliswaar voor niemand als een donderslag bij heldere hemel, maar nadat de minister-president het had uitgesproken, was het plots erg definitief; alle scholen moesten om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen wekenlang dicht. De 3 openbare basisscholen in Harderwijk (De Veste, De Bogen en Het Talent) en asielzoekersschool De Vlieger van de overkoepelende Stichting Proo besloten gelijk de krachten te bundelen. 
 
Terwijl leerkrachten aan de slag gingen met het dagelijks samenstellen van online huiswerkpakketten werden er teamtrainingen georganiseerd in het lesgeven via de webcam. "Onze digitale ontwikkeling is in de afgelopen weken heel snel gegaan," aldus Frank Jongbloed, directeur van basisschool Het Talent, "In de eerste week van de sluiting werd er dagelijks huiswerk gegeven en waren we nog veel bezig om kinderen en ouders daarbij te begeleiden, maar al in de tweede week begonnen de eerste lessen waarbij de leerkracht uitleg gaf en de leerlingen aan de andere kant van de webcam aan het luisteren waren, vaak met hun favoriete knuffel of nieuwsgierige kat op schoot." 
 
Aandacht is er ook voor de kinderen die thuis niet de beschikking hebben over een laptop of iPad, zij hebben op school een apparaat opgehaald zodat ook zij thuis aan de slag kunnen met rekenen en taal. De kinderen van asielzoekersschool De Vlieger kunnen iPads, spellen en puzzels lenen in de speel-o-theek op het asielzoekerscentrum. "Ook tijdens deze pandemie vraagt ons onderwijs veel creativiteit van de leerkrachten," legt schoolleider Anouk Abegg uit, "Onze ouders en kinderen help je niet met lange leesteksten of instructies die voor kinderen op een reguliere basisschool wel goed te begrijpen zijn. Iedere week verzorgen we werkpakketten met veel visueel materiaal en we hebben telefonisch contact met de ouders. Het is geweldig om te merken dat mensen ons daar graag bij willen helpen. Overhoff Telecom en ICT heeft voor ons lerarenteam telefoons in bruikleen gesteld zodat we de lijntjes met leerlingen en ouders kort kunnen houden. Ook kunnen we gebruik maken van landelijke ICT-regelingen. Fantastisch!" 
 
Deze week werd bekend dat scholen in ieder geval nog tot en met de meivakantie gesloten zijn. Volgens Suus Stevens, directeur van De Veste, is het een goede maatregel. "Om te voorkomen dat de gezondheidszorg overstelpt wordt, is het een verstandige keuze. Natuurlijk hadden we liever gehad dat de scholen weer open konden. We missen de kinderen enorm en andersom merk je dat kinderen school ook erg missen; de juf of meester, de klasgenootjes, de structuur. We doen ons best om ervoor te zorgen dat het voor de leerlingen en hun ouders zo goed en duidelijk mogelijk begeleid wordt, maar we begrijpen ook dat het fijner was geweest als de school gewoon open was. Gelukkig loopt het soepel." 
 
Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen wordt samen met de Gemeente Harderwijk en verschillende kinderopvangorganisaties geregeld. "Ook hierbij hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Onze 4 scholen in Harderwijk hebben de afspraak gemaakt om leerkrachten en pedagogisch medewerkers met elkaar te delen, zodat de noodopvang efficiënter kan verlopen," zegt Erik Vis, directeur van De Bogen. "In de ochtend wordt er aan de dagtaak gewerkt en 's middags is er ruimte voor creatieve vakken of spel." Hoewel voorspeld wordt dat het aantal kinderen dat noodopvang nodig heeft zal groeien, gaat het nu nog niet om grote getallen. Vis zegt daarover; "De meeste gezinnen vangen thuis op of hebben geregeld dat kinderen worden ondergebracht bij familie of vrienden. De saamhorigheid die je nu voelt in de wereld is bijzonder fijn. Dat is dan één van de goede kanten aan deze situatie. Wat samenwerking en compassie betreft, leren onze kinderen nu een heel mooie les."