Schriftelijke vragen van het CDA inzake veiligheid wandelzone Boulevard

De Boulevard in Harderwijk is van 1 april tot en met 31 oktober een wandelgebied. Scooters, brom- en snorfietsen en motorvoertuigen mogen daar niet rijden. Dat er een inrijverbod is voor scooters, brom- en snorfietsen en motorvoertuigen is niet duidelijk aangegeven.

Dit resulteert er in dat de boulevard nog wordt gebruikt door brom- en snorfietsen en motorvoertuigen en deze hun voertuigen ook stallen daar waar het naar hun eigen mening kan en mag.

Fietsers zijn te gast, staat vermeld op de blauwe borden bij de entrees van de wandelzone op de boulevard. Fietsers moeten zich aanpassen aan de wandelaars, ook dit is bij veel fietsers niet bekend. De ondernemers op de boulevard hebben zelf al verkeersborden geplaatst om te waarschuwen voor overstekende obers.

Het wandelgebied wordt soms ook gebruikt voor het plaatsen van reclameborden wat kan zorgen voor een onveilige situatie.
Medewerkers van het team Stadstoezicht maken zich hard voor de veiligheid van bezoekers aan de boulevard, het Zeepad en het Wellenpad staat te lezen op de website van de gemeente. Tijdelijk wordt dit team versterkt met twee studenten van de veiligheidsacademie Landstede.

Het CDA Harderwijk- Hierden heeft over voorgaande de volgende vragen;

  • Hoeveel tijd gaan de studenten hieraan besteden, zijn zij op alle dagen aanwezig?
  • Hoe wordt er door hen opgetreden, waartoe zijn zij bevoegd? Is er altijd een BOA in de buurt, hoe verloopt de communicatie tussen student en BOA?
  • Hoe wordt omgegaan door Stadstoezicht met op de boulevard geparkeerde scooters, brom- en snorfietsen en motorvoertuigen? Wat is de sanctie?4. Overweegt het college om alsnog een plek te reserveren voor deze categorie om en nabij de boulevard? Zo nee, waarom niet. Zo ja, waar en wanneer?
  • Gaat Stadstoezicht ook handhaven als ondernemers het wandelgebied gebruiken voor het plaatsen van reclameborden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
  • Op welke wijze gaat het college ervoor zorgdragen dat er omtrent de bovengenoemde onderwerpen geen onduidelijkheid meer is bij de bezoekers van de boulevard?
In afwachting van uw antwoord, namens de fractie CDA Harderwijk- Hierden
Andrea Oosting-Klock

Lees ook:
Veilig wandelen op Boulevard, Zeepad en Wellenpad