Schriftelijke vragen extra aanlegsteigers

De nieuwe haven en boulevard is ontzettend in trek bij booteigenaren en toeristen. Dit succes heeft helaas ook een keerzijde. Veel booteigenaren zijn geen voorstander van het dubbel of driedubbel liggen in de haven. Dat betekent dat veel booteigenaren doorvaren omdat er geen plek is of een plek die aan de wensen voldoet.

De VVD Harderwijk-Hierden is van mening dat dit bijzonder spijtig is en of er mogelijkheden zijn om een extra steiger te realiseren. Daarnaast wil de VVD graag weten wanneer het onderhoud aan de steigers in de Vissershaven uitgevoerd gaat worden.

De VVD is trots op de nieuwe boulevard de daarbij horende haven. Daarnaast is de VVD ook verheugd om te zien dat veel booteigenaren de route naar onze mooie stad weten te vinden.  In het zomerseizoen is te zien dat vrijwel alle aanlegplekken bezet en vaak ook ligt men dubbel of driedubbel om maar in de havens te kunnen liggen. Dit succes heeft helaas ook een keerzijde. Veel booteigenaren zijn geen voorstander van het dubbel of driedubbel liggen in de haven. Men gaat dan liever zoeken naar een plek waar men direct aan de kant kan liggen. De laatste tijd bereikte de VVD signalen dat op piekmomenten men doorvaart richting Elburg of Nijkerk, omdat men niet dubbel of driedubbel wil liggen. Uiteraard is dat bijzonder spijtig voor de booteigenaren dat ze graag willen aanmeren in Harderwijk, maar dit niet kan in Harderwijk zoals zij wensen Belangrijker is ook nog dat dit betekent dat er minder toeristen gaan genieten van de stad en alle daarbij behorende faciliteiten. Door het stellen van de vragen hoopt de VVD dat er op korte termijn duidelijkheid komt of het mogelijk is om een extra steiger of steigers te realiseren. Verder wil de VVD graag dat we het traject voor de nieuwe steiger tijdig in kunnen zetten, zodat we voor het nieuwe vaarseizoen klaar zijn om de booteigenaren te ontvangen. Aangezien de Gemeente Harderwijk bekend staan als een gastvrije gemeente en ook continue in beweging is om gastvrij te blijven, heeft de VVD daarom dus de volgende vragen voor het college.

Vragen:
  1. Is het college ook bekend met de hierboven genoemde signalen?
  2. Onderschrijft het college de zorg van de VVD dat we moeten voorkomen dat er boten doorvaren omdat het te druk is in de haven?
  3. Heeft het college al mogelijkheden onderzocht of het mogelijk is om extra steiger capaciteit te plaatsen?
  4. Zo ja, welke locaties zijn er al onderzocht? Zo nee, zou bijvoorbeeld de strook voor het waterpark gedeelte van het dolfinarium een optie zijn?
  5. De wethouder heeft aangegeven om na de zomer een evaluatie te willen houden over het gebruik van de haven. Lopen we dan niet het risico dat we te laat zijn om nog acties te ondernemen die vóór het volgende seizoen klaar moeten zijn?
  6. Verder is er al eerder gesproken over het vervangen / opknappen van de kades en sanitair voorziening in de Vissershaven. Hier is ook budget voor gereserveerd. Kan het college aangeven wanneer deze werkzaamheden op de nominatie staan om uitgevoerd te worden?
  7. Ziet het college in de vissershaven ook nog uitbreidingsmogelijkheden qua steigers?