RSG Slingerbos gaat over op zonne-energie

Op 17 april jl. hebben Technasium-leerlingen Thijmen Serrée en Niels ter Heerdt samen met de voorzitter van het College van Bestuur, Inge Vaatstra, en Mark Schat van Zonneplan een overeenkomst getekend. Zonneplan heeft de opdracht gekregen om voor RSG Slingerbos in Harderwijk een dak vol zonnepanelen te realiseren.

Scholen hebben als taak om te verduurzamen. De RSG zet daar vol op in. Het doel is om in 2025 nul op de meter te hebben en één van de eerste energieneutrale scholen van de regio te zijn. De RSG vindt het belangrijk dat er aandacht is voor duurzaamheid in alle geledingen van de school. Educatie heeft een voorbeeldfunctie in de maatschappij. De RSG is zich daarvan bewust en wil zich daarvoor inzetten. Ook in het onderwijs hoort aandacht te zijn voor duurzaamheid.
 

Het bestuur van de RSG heeft de Technasium-leerlingen de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de RSG naar 0 op de meter kan komen.

De Technasium-leerlingen hebben onderzocht welke leverancier het meest geschikt is om als partner mee in zee te gaan. De leerlingen en het bestuur hebben na een grondige studie gekozen voor Zonneplan die de zonnepanelen gaat leveren waarmee de RSG zelf groene energie gaat opwekken. Zonneplan zal zich ook inzetten voor de bewustwording van duurzaamheid onder leerlingen.
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar moet een deel van de verandering al zichtbaar zijn. De werkzaamheden starten in juli. In het nieuwe schooljaar kunnen leerlingen al zien hoeveel energie de RSG heeft opgewekt. De RSG is er trots op dat dit plan samen met Technasium-leerlingen onderzocht en gerealiseerd is.