RSG Levant en Oriënt klaar voor de toekomst!

RSG Slingerbos | Levant, locatie Levant in Zeewolde, is ingrijpend verbouwd. Medio januari is gestart met een verbouwproject om de onderwijsruimtes lichter en frisser te maken en efficiënter in te richten. 

De school voldoet aan het criterium ‘frisse scholen B’.

Dat betekent dat er meer zuurstof de ruimte ingeblazen wordt. In een deel in het gebouw is deze lucht ook gekoeld. Daarnaast is de school duurzaam verbouwd en aangepast aan de onderwijskundige ontwikkelingen.

Tijdens de verbouwing is het onderwijsproces gewoon doorgegaan. De leerlingen hebben deels in het gebouw aan het Kluunpad onderwijs gevolgd en deels in RSG Levant. De school is per fase opgeleverd en opnieuw in gebruik genomen. Nu, bijna een jaar verder, is de verbouwing afgerond. De leerlingen van RSG Levant, de Oriënt én de Verschoorschool zijn in fases teruggekeerd naar een gebouw waar modern en uitdagend onderwijs geboden wordt.

De inrichting is kleurrijk en uitnodigend.

Het gebouw beschikt over een ruime en lichte aula, leerpleinen en plekken waar zowel leerlingen als docenten in stilte of samen kunnen werken. De nieuwe lespleinen, flexibel inzetbare ruimtes en modern lesmateriaal maken het mogelijk om gedifferentieerd les te geven en iedere leerling de stof op zijn/haar niveau aan te bieden.

De RSG en de Oriënt zijn trots op het vernieuwde gebouw en willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In de komende maanden worden verschillende openingsfestiviteiten georganiseerd. Op donderdag 13 december a.s. wordt de school in het bijzijn van genodigden officieel geopend door de heer G.J. Gorter, burgemeester van de Gemeente  Zeewolde. De heer Paul Smit, filosoof en cabaretier, zal vervolgens een lezing verzorgen. Voor de leerlingen wordt op woensdag 19 december a.s. een openingsgala georganiseerd. Op zaterdag 19 januari a.s. vanaf 13.30 uur kunnen belangstellenden het nieuwe gebouw komen bekijken. Voor ouders en leerlingen uit de groepen 7 en 8 is er zaterdag 19 januari a.s. een Open Huis op zaterdag 19 januari a.s. vanaf 9.30 uur.