Rabobank verlengt sponsorovereenkomst met Kunst Na Arbeid Hierden

Op dinsdag 15 mei ondertekenden kantoordirecteur Martijn Stoffelsen namens Rabobank Randmeren en Alex Boonen namens het bestuur van muziekvereniging Kunst Na Arbeid Hierden een nieuw sponsorcontract. 

Rabobank Randmeren en Kunst Na Arbeid zien de samenwerking sinds twee jaar als een goede manier van partnerschap.

De basis kenmerkt zich door een intensieve samenwerking waarbij men elkaar duidelijk versterkt. Sponsoring anno 2018 is meer dan alleen het ontvangen van een financiële bijdrage. Er is behoefte aan het verwezenlijken van gezamenlijke belangen. Martijn Stoffelsen herkent zich in de missie van Kunst Na Arbeid. De functie die zij binnen de gemeenschap en in het bijzonder binnen het dorp Hierden vervult. Martijn Stoffelsen: “Rabobank verbindt zich graag aan verenigingen als Kunst Na Arbeid. Samen is één van de kernwaarden van de Rabobank en Kunst Na Arbeid geeft daar een mooie invulling aan.”

Alex Boonen vindt dat Rabobank Randmeren een waardevolle partner is bij het realiseren van de doelen en ambities van de vereniging. “Wij zijn dan ook bijzonder blij, dat Rabobank Randmeren ook de komende jaren met ons blijft meedenken en -doen”.   

Muziekvereniging Kunst na Arbeid sponsorcontract Rabobank
Foto bijschrift: Kantoordirecteur Martijn Stoffelsen, manager Private Banking Ellen Verhoeven en Alex Boonen bestuur KNA