Rabobank verlengt overeenkomst met de Harderwijkse Uitdaging

De afgelopen drie jaar heeft de Rabobank de start van de stichting ondersteund als founder. Het idee achter de Uitdaging paste perfect in de strategie van de Rabobank om lokaal het verschil te maken. 

Afgelopen week tekenden Martijn Stoffelsen, Rabobank Randmeren, manager Esther Rozeboom en Joost Fraanje, bestuurder Harderwijkse Uitdaging een nieuwe overeenkomst.  

Stoffelsen: “We zien dat de Harderwijkse Uitdaging de afgelopen jaren mooie stappen heeft gezet en ondertussen een stevig fundament in Harderwijk heeft gekregen. Omdat het werk nog niet af is zou het jammer zijn om als bank nu al terug te trekken en het bereikte resultaat niet verder uit te bouwen. Daarom hebben we besloten om de samenwerking nog een jaar te verlengen.” 

“We zullen ons met name inzetten voor het initiatief Beursvloer Harderwijk”, aldus Stoffelsen.

“De Rabobank wil ook blijven meewerken aan het maken van matches tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. De Harderwijkse Uitdaging kan op ons rekenen als actieve partner, die op menskracht, materialen, kennis en kunde aanhaakt bij de diverse aanvragen die bij de Harderwijkse Uitdaging worden ingediend.”
 
Na drie jaar neemt ook directievoorzitter Rabobank Randmeren Hans van de Guchte afscheid van de Harderwijkse Uitdaging. Als secretaris van de stichting heeft Van de Guchte sturing gegeven aan de nieuwe identiteit en het uitlijnen van de werkprocessen. Van de Guchte is een groot voorstander van een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en maatschappelijk veld, waarbij beide partijen elkaar iets te bieden hebben. Op basis van deze visie heeft de Harderwijkse Uitdaging een heel eigen koers ingeslagen.

Overeenkomst Harderwijkse Uitdaging en Rabobank Randmeren