Rabobank schenkt bijzondere botter aan Stadsmuseum Harderwijk

Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Boten bij de vis in het Stadsmuseum Harderwijk heeft Rabobank Randmeren het model van de botter HK7 aan het Stadsmuseum geschonken. 

Rabobank Randmeren liet de botter bouwen om de herinneringen aan een bijzondere periode in de historie van Harderwijk levend te houden.

Zaterdag 13 januari jl. opende de tentoonstelling Boten bij de vis haar deuren voor genodigden in Stadsmuseum Harderwijk. Spreekstalmeester Stephan Kraan wisselde van gedachten met twee experts, Evert van der Meer en Thedo Fruithof, over waar de vissers en botenbouwers stonden op 13 januari 1918, precies honderd jaar geleden. Hierna werd Martijn Stoffelsen namens Rabobank Randmeren naar voren gevraagd met het tekstbord dat bij de botter HK7 hoort. 

Om de verbondenheid met Harderwijk en de herinneringen aan een bijzondere periode in de historie van Harderwijk levend te houden liet Rabobank Randmeren de botter HK7 bouwen.

De botter stond jarenlang in het kantoor van de bank, eerst in Harderwijk, daarna in Nijkerk. Rabobank Randmeren heeft de tentoonstelling Boten bij de vis aangegrepen om Stadsmuseum Harderwijk te verrassen met de schenking van deze bijzondere botter. 

Op zoek naar de bouwer

Rabobank Randmeren en Stadsmuseum Harderwijk weten niet precies wanneer en door wie de botter gemaakt is. Misschien heeft u meer informatie? U kunt het laten weten door contact op te nemen met Stadsmuseum Harderwijk via info@stadsmuseum-harderwijk.nl of 0341-414468.
 
Het model van de botter HK7 is tijdens de tentoonstelling Boten bij de vis te bewonderen op de begane grond. Daarna verhuist de botter naar de Visserijzolder. De tentoonstelling is voor het publiek gratis toegankelijk van 13 januari tot en met 4 februari 2018. 

Over de tentoonstelling Boten bij de vis

De Zuiderzee vormde de spil van het bestaan voor de dorpen en steden rond het water, en de visserij was hier één van de belangrijkste bronnen van voedsel en inkomsten. Voor vissers zijn de schepen waarmee ze uitvaren van het grootste belang. Rond de visserij ontwikkelde zich een ware industrie: scheepswerven, zeilmakerijen en touwslagers speelden allemaal hun eigen rol in de Zuiderzee-economie. Met de afsluiting van de Zuiderzee en de komst van metalen schepen, raakten de houten schepen in onbruik voor de visserij.

Sommige kregen een nieuwe functie in de pleziervaart. De overgebleven scheepswerven richtten zich op scheepsonderhoud of andere vormen van scheepsbouw. In de tentoonstelling Boten bij de vis zie je modellen van schepen, uniek beeldmateriaal van scheepswerven en originele objecten die gebruikt werden in de visserij. Naast de tentoongestelde collectie, is er op een touchscreen een digitaal archief te bekijken, met aanvullend fotomateriaal en filmfragmenten. Op Zuiderzeecollectie.nl is dit digitale archief nog verder uitgebreid met artikelen, boeken en aanvullend fotomateriaal. 

Over Netwerk Zuiderzeecollectie

Netwerk Zuiderzeecollectie is een samenwerkingsverband van 22 organisaties die erfgoed van de Zuiderzee beheren. Het netwerk is van start gegaan in oktober 2016. Het richt zich op het gezamenlijk vertellen van een veelomvattend verhaal over de Zuiderzee en werkt aan meer diepgang, samenhang en dwarsverbanden. De deelnemende instellingen richten zich op een digitale presentatie van de collecties, het uitwisselen van kennis en ervaring, het stimuleren van bruikleenverkeer en het realiseren van twee reizende tentoonstellingen: Boten bij de vis en Jong gekleed, oud gedaan.
 
De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Netwerk Digitaal Erfgoed, de Gemeenten Edam-Volendam, Bunschoten-Spakenburg, Waterland en Hoorn.

Botter HK7