Raadsfracties juichen versnelde komst hoger geluidscherm langs A28 toe

Door Harry Schipper – Het einde aan de overlast, die duizenden inwoners van Harderwijk al jaren ervaren van het vele verkeerslawaai van de snelweg A28, komt in zicht.

Er komen nieuwe geluidsschermen. Met de aanleg ervan wordt als alles meezit eind volgend jaar een begin gemaakt.

En door een bijdrage van bijna twee miljoen euro van de gemeente Harderwijk worden die schermen bovendien eens een stuk hoger dan wettelijk is vereist.

Om te beginnen tussen de Oranjelaan en de N302, waar het verkeersgeraas zich nu nog dwars door en over een drie meter hoge en zwaar door roest aangetaste golfplaten schutting heendringt en de inwoners van Tweelingstad al jaren het zwaarst teistert. Dat tracé krijgt wat de gemeente betreft dus voorrang.

Dinsdagavond schaarden de raadsfracties zich in het online gevoerde vooroverleg in de commissie Ruimte unaniem achter het plan van het college van B en W om bijna twee miljoen euro bij te dragen aan de vervanging en realisatie van een nieuw geluidsscherm langs de A28 tussen de Oranjelaan en de N302. Dat betekent dat de raad tijdens haar eerste video-vergadering op 23 april zal instemmen met het plan.
Daarmee ligt de weg open om snel over het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe - en hogere - geluidswand met Rijkswaterstaat verder in gesprek te gaan. Daarna kunnen alle benodigde procedures rond vergunningen en bestemmingsplannen en de aanbesteding in gang worden gezet. Ambtenaren zijn al begonnen met het aanpassen van bestemmingsplannen om een hoger scherm mogelijk te maken.

De gemeente heeft al een paar jaar die twee miljoen euro klaarliggen. Het idee was om vooruitlopend op de planning van Rijkswaterstaat vanaf de Oranjelaan alvast zelf te starten met de aanleg van het geluidsscherm. En Rijkswaterstaat bouwt dan het resterende deel, dat door de bijdrage van Harderwijk ook hoger wordt dan wettelijk is vereist. Als wegbeheerder wil Rijkswaterstaat echter zelf de regie over het werk houden, maar heeft zich wel bereid verklaart om eerder dan gepland te starten met de aanleg van het scherm.

De bewoners van de aan de snelweg gelegen wijken klagen al vele jaren over het verkeerslawaai. Er zijn in de loop der jaren zelfs drie buurtcomités opgericht die zich ervoor inzetten om een eind te maken aan de - in hun oren – enorme geluidsoverlast.

Zo ijvert het Buurtcomité Geluidshinder A28 al twaalf jaar voor een beter en hoger geluidsscherm. Het verkeerslawaai is door de toegenomen drukte op de snelweg ook toegenomen. En zwelde verder aan toen de maximumsnelheid omhoog ging naar 130 km/h. Recent nam het lawaai iets af, nadat Rijkswaterstaat een nieuw en stillere asfalttoplaag aanbracht. Maar het buurtcomité gaat ervan uit dat de verkeersintensiteit op de A28 weer verder zal toenemen als Airport Lelystad straks opengaat voor verkeersvliegtuigen vol vakantiegangers.

(Foto: Google Maps)