Probus Harderwijk bezoekt hanzestad Wesel in Duitsland

Probusclub Harderwijk brengt binnenkort een bezoek aan hun gelijknamige vriendenclub in de Duitste hanzestad Wesel. Aanleiding van dit bezoek zijn de contacten die een aantal jaren geleden zijn gelegd op initiatief van de toenmalige Stichting Harderwijk Hanzestad.

Wesel en Harderwijk hebben vanuit het hanzeverleden een historische verbinding met elkaar. Zo is in Wesel bijvoorbeeld in de hoofdstraat een zogenaamde Hanzeband aangelegd waarbij Harderwijk ook prominent wordt genoemd.

Kortom door beide Probusclubs wordt met veel genoegen uitgekeken naar de aanstaande eerste ontmoeting op donderdag 19 september aanstaande. De Harderwijkse delegatie (bestaande uit 36 personen) wordt daarbij officieel verwelkomd door de burgemeester van Wesel, mevrouw Ulrike Westkamp in het bekende Niederrhein Museum. Daarna volgen een aantal bezoeken met een “begeleide tijdreis door Wesel” zoals bijvoorbeeld de Willibrordusdom.
 
Wat betekent het begrip Probus?
De eerste Probusclub voor senioren is op initiatief vanuit de Rotary in 1965 opgericht in Engeland. Het begrip Probus’, is een acroniem van Professional and Business. De uiteindelijke doelstelling is het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van (geheel of nagenoeg geheel) postactieven die een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.

De leden van Probusclub Harderwijk komen tweewekelijks op maandagmiddag op een vast tijdstip bij elkaar. Een lid (of soms een gastspreker) houdt een inleiding en er is tijd voor ontmoeting en ter afronding wordt er gezamenlijk gedineerd.  

“Verbreding van kennis en interesse alsmede verruiming van inzicht” kan bijvoorbeeld aan de hand van: het bespreken van actuele, maatschappelijk relevante gebeurtenissen; boekrecensies; ervaringen met beroep, studie of hobby;  discussies aan de hand van stellingen; reisverhalen met achtergrondinformatie; presentaties van ‘levensberichten’.

Het ideale ledental van een Probusclub is ongeveer 30 leden (nu gemiddeld 26 leden). In de praktijk wordt dit ervaren als een aantal waarbinnen saamhorigheid en vriendschap het best tot hun recht komen