Positieve Gezondheid in wijkcentrum De Roef

Wie zo nu en dan in Stadsweiden in Harderwijk is, zal het niet ontgaan zijn. Wijkcentrum De Roef krijgt een nieuw gebouw. De Roef breidt haar maatschappelijke rol uit en maakt naast ontmoeting ook ruimte voor zorg en welzijn. Er komen verschillende partners in het gebouw die gaan samenwerken op het gebied van Positieve Gezondheid. 

Deze brede manier van denken betekent voor de buurt betere oplossingen voor zorg- en welzijnsvragen

Wat is er écht nodig?
Met Positieve Gezondheid kijkt een zorgverlener met een andere bril naar een hulpvraag en ziet wat er écht nodig is. Als je ergens last van hebt, dan ga je naar de huisarts. Logisch, maar soms is iemand die hulp zoekt niet het beste geholpen met een pil. In de kern is een probleem niet altijd medisch. Positieve Gezondheid maakt het mogelijk om mensen aan te spreken op hun veerkracht in plaats van op hun ziekte. Niet gezondheid is het doel, maar een betekenisvol leven. 

Veerkracht in plaats van ziekte. Een betekenisvol leven als doel.

Om Positieve Gezondheid te meten, is er een gesprekstool ontwikkeld met 42 vragen om over in gesprek te gaan. Wat valt op, wat vind je belangrijk en wat zou je kunnen doen of ondernemen om jouw Positieve Gezondheid te verbeteren? In de test geef je zelf aan wat je belangrijk vindt. Aan het eind zie je precies hoe je zelf jouw Positieve Gezondheid beoordeelt. Iedereen kan de vragenlijst zelf invullen of samen met bijvoorbeeld de huisarts.

Bijdragen aan geluk
De Roef is en blijft een wijkcentrum waar je gezellig een kop koffie kunt drinken en een goed gesprek voeren. Een plek waar verenigingen hun activiteiten kunnen houden. Maar lekker in je vel zitten en gelukkig zijn is meer dan elkaar ontmoeten en daar wil De Roef ook aan bijdragen.

Gelukkig zijn en lekker in je vel zitten, daar draagt Positieve Gezondheid aan bij.

Om de ambitie van Positieve Gezondheid waar te maken, komen er naast de bestaande verenigingen en huurders verschillende organisaties in De Roef die gaan samenwerken: huisartsenpraktijk Van der Hulst, huisartsenpraktijk Bredeweg, Zorgdat, FysioTotaal, RondOm podotherapeuten, shiatsu praktijk Centino, Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord, Diëtistenpraktijk Santé, Ruth Cohen osteopathie, Stimenz en stichting De Maretak.

De organisaties die in De Roef komen, hebben allemaal hetzelfde doel: mogelijkheden bieden om een betekenisvol leven te leiden. Ze gaan kijken naar wat iemand nodig heeft en verwijzen naar elkaar als dat de hulpvraag oplost. Want ja, soms is een probleem medisch op te lossen. Maar de huisarts kan nu ook iemand die eenzaam is doorverwijzen naar een vereniging die De Roef gebruikt als thuisbasis. Of de osteopaat en diëtist werken samen om iemand zich weer lekker in ‘t vel te laten voelen.

MFC de Roef Harderwijk
In De Roef komen straks organisaties die gaan samenwerken op het gebied van Positieve Gezondheid. Dit is een schets van de wandelgangen tussen de ruimtes waar zij gaan werken.

Nieuw gebouw voor De Roef
Het oude gebouw van De Roef was niet geschikt voor de opzet van het nieuwe wijkcentrum met Positieve Gezondheid. Daarom komt er een nieuw gebouw. Bij de ontwikkeling van het ontwerp zijn buurtbewoners en gebruikers nauw betrokken. Het nieuwe gebouw van De Roef wordt een open plek waar iedereen welkom is. Met veel glas zodat je goed ziet wat binnen gebeurt. Daarbij houdt het bouwteam rekening met hoge geluidseisen zodat het voor de hele buurt een fijne plek wordt.

MFC de Roef Harderwijk
Het nieuwe gebouw van De Roef wordt een open plek waar iedereen welkom is.

Positieve Gezondheid ook in De Kiekmure
De Roef (Stadsweiden) is sinds 2021 onderdeel van MFC Harderwijk, waar ook De Kiekmure (Stadsdennen) onder valt. De Roef en De Kiekmure houden wel hun eigen naam maar er komen andere letters voor de naam: MFC. Dat staat niet alleen meer voor multifunctioneel, maar voor maatschappelijk functioneel centrum. Het multifunctionele karakter gaat niet weg, maar wordt breder: ontmoeten, welzijn en zorg met Positieve Gezondheid.

De Kiekmure moet nog meer een plek worden waar buurtbewoners zich thuis voelen.

Naar het voorbeeld van De Roef, is er ook de wens om in De Kiekmure met Positieve Gezondheid te werken. De Kiekmure moet nog meer een plek worden waar buurtbewoners zich thuis voelen. Er zijn bijeenkomsten en gesprekken geweest om te kijken wat er nog verbeterd kan worden en wat de wensen en ideeën van de buurt hierover zijn. Op kiekmuredichterbij.nl staan de laatste ontwikkelingen.

Ontmoeting, welzijn en zorg op een centrale plek
Tijdens de bouw van het nieuwe pand is De Roef gewoon open op het terrein van De Rietmeen. In september van dit jaar hoopt De Roef de deuren van het nieuwe gebouw te openen met een feestweek. Daarna blijft iedereen van harte welkom om binnen te lopen. Of het nu voor een goede kop koffie is, een fijn gesprek of om rustig te werken. Ook voor verenigingen en culturele activiteiten is er volop ruimte.

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen voor een goede kop koffie.

Op de eerste verdieping van De Roef komen straks de organisaties die gaan samenwerken op het gebied van Positieve Gezondheid. Met een grote podiumtrap worden de ontmoetingsruimte en de eerste verdieping letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden. Zo wordt De Roef straks de centrale plek voor ontmoeten, welzijn en zorg in Stadsweiden.

MFC de Roef Harderwijk
Ontmoeten, welzijn en zorg worden straks letterlijk en figuurlijk verbonden met een grote podiumtrap.

Kijk voor meer informatie op deroefharderwijk.nl. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan daar ook.